BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juchnowicz Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Ewolucja zarządzania w sferze ludzkiej - od ZZL do ZKL
Evolution of Human Management - from HRM to HCM
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 250-259, tab., rys., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Strategia przedsiębiorstwa
Human Resources Management (HRM), Human Capital Management, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny kontekst zarządzania uzasadnia potrzebę nowej koncepcji zarządzania w sferze ludzkiej, czego wyrazem jest zarządzanie kapitałem ludzkim (ZKL). Koncepcja ta łączy w sobie podejście biznesowe z behawioralnym. Specyfika ZKL wyraża się w sferze założeń ideologicznych i w sferze właściwych instrumentów. Ma to konsekwencje dla roli i kompetencji specjalistów ZKL w firmie.(abstrakt oryginalny)

Contemporary context of management justifies the need for a new human management concept. It is represented by human capital management. This concept combines business with the behavioural approach. The specificity of HCM is expressed in the area of ideological assumptions and the area of relevant instruments. This results in the implications for the role and competences of organization's HCM professionals.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ariely D., The end of rational economics, "Harvard Business Review", July-August 2009.
 2. Baron A., Armstrong M., Zarządzanie kapitałem ludzkim, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2008.
 3. Bochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005.
 4. Boxall P., The strategic HRM debate and the resource-based view of the Firm, "Human Resources Management Journal (IPD)" 1996, vol. 6, no 3.
 5. Bratnicki M., Strużyna J. (red.), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, AE, Katowice 2002.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I., Nowe paradygmaty w naukach o zarządzaniu, Warszawa 2009, maszynopis powielony.
 7. Grudzewski W.M., Hejduk I., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 8. Hamel G., Breen B., Zarządzanie jutra, Harvard Business School Press, 2009.
 9. Hamel G., Moon shots for management, "Harvard Business Review", February 2009.
 10. Juchnowicz M. (red.), Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 11. Juchnowicz M. (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 12. Fitz-en J., The ROI of Human Capital, AMACOM, New York 2000.
 13. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 14. Kuc B.R., Strategiczne wymiary doskonałości w zarządzaniu, [w:] W. Kowalczewski (red.), Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, Difin, Warszawa 2008.
 15. Lawler III E.E., From Human Resources Management to Organizational Effectiveness, [w:] M. Losey, S. Meisinger, D. Ulrich (red.), The Future of Human Resource Management, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
 16. Losey M. R., Meisinger S.R., Ulrich D., Reality, Impact and Professionalism, [w:] M. Losey, S. Meisinger, D. Ulrich (red.), The Future of Human Resource Management, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
 17. Pocztowski A. (red.), Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, UE, Kraków 2007.
 18. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2007.
 19. Polowczyk J., O konieczności powrotu ekonomii do swoich korzeni, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 9.
 20. Russ R., Hirsch P., Evolution and Revolution in the Twenty-First Century: Revolutionary New Rules for Organizations and Managing Human Resources, [w:] M. Losey, S. Meisinger, D. Ulrich (red.), The Future of Human Resource Management, John Wiley & Sons, Inc., 2005.
 21. Sears L., Next Generation HR, Time for Change - Towards a Next Generation for HR, Raport CIPD, 2010.
 22. Strużyna J., Poza normatywem zarządzania zasobami ludzkimi, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2005.
 23. Strużyna J., Recenzja "Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim", [w:] M. Juchnowicz (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, IPiSS, 1/2010.
 24. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka zarządzania, Wyd. Dom Organizatora, Toruń 1999.
 25. Ward M.D., Human capital management: 2nd generation, "Industrial and Commercial Training" 2009, vol. 41, no 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu