BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalinowski Marek (Uniwersytet Gdański), Litwin Joanna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kompetencje menedżerskie jako czynnik rozwoju sektora MSP
Qualifications of Management Personnel in Small and Medium Enterprises
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 260-267, rys., bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Umiejętność pracy zespołowej, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kompetencje kierownicze, Badania empiryczne, Wiedza, Zarządzanie zmianami
Teamwork skills, Small business, Managerial competencies, Empirical researches, Knowledge, Change management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Referat prezentuje wymagania stawiane przed kadrą kierowniczą w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej i spożywczej województwa pomorskiego. Wnioski wyciągnięto na podstawie wyników badania czynników prowadzących do rozwoju podmiotów gospodarczych, wśród których znalazły się tzw. kompetencje firm. Do kompetencji firm o najwyższej randze zaliczono zdolność do radzenia sobie ze zmianami w otoczeniu biznesowym, reputację firmy wśród klientów, reagowanie na potrzeby klientów oraz umiejętność pracy zespołowej. Autorzy referatu przedstawili wiele elementów kwalifikacji kadry menedżerskiej, które uznali za pochodne ujętych w badaniu kompetencji firmy. Wśród nich znalazły się zdolność do adaptacji w zmiennych warunkach rynkowych, a także zdolność do zapewnienia firmie zgranego i sprawnego zespołu pracowników.(abstrakt oryginalny)

The text refers to the qualifications of managers employed in small and medium enterprises. The research was based on the opinions of managers about qualifications of companies. The qualifications of managers which are especially important are skills related to a client and a market. The less important qualifications are credentials related to the man- agement of knowledge of workers. It is important to spread the meaning of knowledge of workers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2008 r., GUS, Warsza- wa 2009, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgwf_dzial_gosp_przedsie_do_9_osob_ 2008r.pdf.
  2. Golnau W. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Cedewu, Warszawa 2006.
  3. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001.
  4. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  5. Listwan T. (red.), Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  6. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  7. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003.
  8. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008.
  9. Stoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
  10. Weber R.A., Zasady zarządzania 0rganizacjami, PWE, Warszawa1996
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu