BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hardy Wojciech (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Im wcześniej tym lepiej : o precyzji odpowiedzi na pytania ilościowe w badaniach ankietowych
The Sooner the Better : on the Precision of Responses to Quantitative Questions in Surveys
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 1(34), s. 51-65, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Badania ankietowe, Kwestionariusze, Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL)
Questionnaire survey, Questionnaire, Research of Economic Activity of Population (BAEL)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Cechy ankiety, takie jak jej długość, trudność, czy jej subiektywnie postrzegana ciekawość mają bezpośrednie przełożenie na jakość otrzymywanych danych. Praca analizuje związek pomiędzy długością kwestionariusza, a precyzją pozyskanych z jego pomocą danych, wykorzystując dane BAEL na temat rozkładu wynagrodzeń w społeczeństwie polskim. Badanie opiera się na naturalnym quasi-eksperymencie, jakim było zwiększenie liczby pytań w kwestionariuszu BAEL między rokiem 2005, a 2006. Analizie poddano wpływ tej zmiany na rozrzut deklarowanych przez respondentów dochodów. Wyniki wskazują na istotny, negatywny związek pomiędzy długością ankiety i precyzją udzielanych odpowiedzi. Uzyskane wyniki są względnie odporne. (abstrakt oryginalny)

Questionnaire's design, length, difficulty and general appeal may directly influence the quality of the collected data. I analyse the relationship between a survey's length and the precision of acquired responses using Polish Labour Force Survey's data on income distribution. I utilize a natural experiment of elongation of the LFS questionnaire that took place between the years 2005 and 2006 and measure the impact of this change on the distribution of the respondents' declared earnings. The results of the performed tests indicate a significant, negative relationship between the length of the survey and the precision of the acquired data. The robustness of the results is discussed and conclusions are drawn. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności, dane: BAEL II kwartał 2005, BAEL II kwartał 2006.
 2. Dillman Don A., Michael D. Sinclair, Jon R., Clark Effects of Questionnaire Length, Respondent-Friendly Design, and a Difficult Question on Response Rates for Occupant-Addresed Census Mail Surveys, Public Opinion Quarterly, Vol. 57, No. 3, Oxford University Press on behalf of the American Association for Public Opinion Research 1993.
 3. Krosnick Jon A., Duane F., Alwin An Evaluation of a Cognitive Theory of Response-Order Effects in Survey Measurement, Public Opinion Quarterly, Vol. 51, No. 2, The University of Chicago Press on behalf of the American Association for Public Opinion Research 1987.
 4. Krosnick Jon A., Response Strategies for Coping with the Cognitive Demands of Attitude Measures in Surveys, Applied Cognitive Psychology, Vol. 5, John Wiley & Sons, Ltd. 1991.
 5. Krosnick Jon A., Stanley Presser, Question and Questionnaire Design, Handbook of Survey Research (2ed), James D. Wright and Peter V. Marsden (Eds). San Diego, CA: Elsevier 2009.
 6. Krosnick Jon A., Survey Research, Annual Review Psychology, Vol. 50, Annual Reviews 1999.
 7. Lightspeed Research, Questionnaire Length [online], Lightspeed Research 2008, Dostępne: http://www.lightspeedresearch.com/pdfs/Questionnaire_Length.pdf, [14 sierpień 2011]
 8. Mirta Galesic, Michael Bosnjak, Effect of Questionnaire Length on Participation and Indicators of Response Quality in a Web Survey, Public Opinion Quarterly, Vol. 73, No. 2, Oxford University Press2009.
 9. Polski Generalny Sondaż Społeczny, dane: PGSS 1992-1995, PGSS 1997/8.
 10. Regula Herzog A., Jerald G., Bachman Effects of Questionnaire Length on Data Quality, Public Opinion Quarterly, Vol. 45, by the Trustees of Columbia University, Elsevier North-Holland, Inc. 1981.
 11. Riphahn, Regina T., Oliver Serfling, Item Non-response on Income and Wealth Questions, Empirical Economics 30, 2005, No. 2.
 12. Subar Amy F., Ziegler Regina G., Frances E. Thompson, Christine Cole Johnson, Joel L. Weissfeld, Douglas Reding, Katherine H. Kavounis, and Richard B. Hayes for the Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial Investigators, Is Shorter Always Better - Relative Importance of Questionnaire Length and Cognitive Ease on Response Rates and Data Quality for Two Dieatary Questionnnaires, American Journal of Epidemiology, Vol. 153, No. 4, The Johns Hopkins University School of Hygiene and Public Health 2001.
 13. Thomas A. Heberlein, Robert Baumgartner Factors Affecting Response Rates to Mailed Questionnaires - A Quantitative Analysis of the Published Literature, American Sociological Review, Vol. 43, No. 4, American Sociological Association, 1978.
 14. World Institute for Development Economics Research of the United Nations University 2008, UNU-WIDER World Income Inequality Database [online], Version 2.0c, Dostępne: http://www.wider.unu.edu/research/Database/en_GB/database/, [15 sierpień 2011]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/11873
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu