BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kmiotek Krystyna (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Tytuł
Uwarunkowania systemu motywowania w przedsiębiorstwie
Organisational Aspects of Motivating Role of Manager
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 286-296, rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Motywowanie pracowników, Zarządzanie zasobami ludzkimi, System motywacyjny organizacji
Motivating employees, Human Resources Management (HRM), Organization's motivational system
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano teoretycznej analizy uwarunkowań skuteczności oddziaływań motywacyjnych menedżera. Na podstawie wyników badań ankietowych autorka stara się odpowiedzieć na pytanie, czy badane przedsiębiorstwa podejmują działania mające na celu monitorowanie uwarunkowań w zakresie motywowania. Analizę prowadzono z uwzględnieniem następujących zagadnień: wykorzystanie przez ankietowane przedsiębiorstwa badań oczekiwań pracowników i poziomu satysfakcji, zgodność wprowadzanych zmian w systemach motywowania ze strategią przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie raportów płacowych.(abstrakt oryginalny)

The article describes the evaluation of preparing of motivation tools in companies. To realize this aim the author analyzes the motivating role of managers and its organizational context. Using the results obtained by her own questionnaire research she presents the approach of researched companies to the improvement of motivation system. This attitude towards the improvement of motivation system is characterized by conducting the research of employee's expectation by linking it with the development strategy of the company as well as by knowing the tendency at employee rewarding on the labour market. General conclusions of the article concern the quality of motivation tools used by the managers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielski M., Organizacje: istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
  2. Kozdrój A., Grupa pracownicza jako podmiot i przedmiot motywowania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
  3. Penc J., Role i umiejętności menedżerskie, Difin, Warszawa 2005.
  4. Rakowska A., Sitko-Lutek A., Doskonalenie kompetencji menedżerskich, PWN, Warszawa 2000.
  5. Stabryła A., Funkcje zarządzania, Ossolineum, Wrocław 1983.
  6. Steinmann H., Schreyogg G., Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
  7. Urbaniak B., Bohdziewicz P., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kreowanie nowoczesności, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu