BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szubska-Włodarczyk Natalia (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Konkurencyjność handlu wewnątrzwspólnotowego surowcami roślinnymi i przetworzonymi produktami roślinnymi wybranych krajów członkowskich UE
The Competitiveness of the Plant Materials and Processed Agricultural Products Intra-Community Trade in Selected European Union Member States
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 1(34), s. 81-98, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Rolnictwo, Surowce roślinne, Przemysł rolno-spożywczy, Konkurencyjność, Analiza konkurencyjności
International trade, Agriculture, Raw plant materials, Agri-food industry, Competitiveness, Competitive Intelligence (CI)
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie pozycji konkurencyjnej handlu surowcami roślinnymi i przetworzonymi produktami roślinnymi Polski na tle wybranych krajów członkowskich UE. Skupiono się przede wszystkim na nowych krajach członkowskich UE. Zastosowano metodę analizy ex post ilościowych mierników konkurencyjności. Do analizy wykorzystano dane pochodzące z EUROSTAT oraz ComExt. (abstrakt oryginalny)

The aim of paper is determine the competitive position of Polish agricultural sector in intra community trade in plant materials and processed agricultural products against the new EU member states. The method is ex-post analysis of quantitative indicators of competitiveness. The analysis is based on data from Eurostat and Comext. The new EU member states have shown to be the least competitive among the plant products preparations. The EU 15 countries are compete in the agri - food. This is due to greater technological progress and mechanization in agriculture. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Halamska M., 5 lat w UE: stare i nowe procesy zmian na polskiej wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, Warszawa, 28 kwiecień 2009.
  2. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/.
  3. Kolodko G., Wędrujący świat, Prószczyński i S-ka, Warszawa 2008.
  4. Kowalczewski W., Wiedza jako czynnik rozwoju gospodarki, [w:] B. Poskrobko (red.) Gospodarka oparta na wiedzy. Materiały do studiowania, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok 2011.
  5. Kowalski A., Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Katedra Rozowju Obszarów Wiejskich, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, kwiecień 2009.
  6. Pawlak K., Kołodziejczak M., Kołodziejczak W., Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego nowych krajów członkowskich UE w handlu wewnątrzwspólnotowym, [w:] M. Adamowicz, A. Kowalski (red.), Zagadnienia ekonomiki rolnej, Organ Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB i Sekcji Ekonomiki Rolnictwa PTE, 1(322)2010.
  7. Poczta W., Potencjał i pozycja konkurencyjna polskiego rolnictwa na rynku europejskim, Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN, 14-15 czerwiec, Zamość 2010.
  8. Seremak-Bulge J. (red.), Analizy, tendencje, oceny. Rynek rolny, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Lipiec/Sierpień 2013, Warszawa.
  9. Urban R., Szczepaniak I., Mroczek R., Polski sektor żywnościowy w pierwszych latach członkowska (Synteza), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/11870
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu