BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopeć Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Rola topmenedżerów w zarządzaniu talentami
CEO Role in Talent Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 307-314, bibliogr. 23 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Zarządzanie menedżerskie, Rozwój, Motywowanie pracowników, Zarządzanie talentami
Managerial managing, Development, Motivating employees, Talent management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano, jak topmenedżerowie firm powinni podchodzić do utalentowanych pracowników, aby osiągnąć sukces na rynku. Umiejętne zarządzanie talentami wymaga podjęcia odpowiednich działań w takich obszarach owego zarządzania, jak: identyfikacja, przyciągnięcie, rozwój, motywowanie i utrzymanie talentów. W artykule uwagę skupiono na roli topmenedżerów w tych obszarach zadaniowych zarządzania talentami.(abstrakt oryginalny)

The paper presents how CEO should approach the talents in order to achieve success on the market. This article presents CEO role in the functioning of talent management like the identification, attraction, development, motivation and retaining of talents.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Berger L.A., Creating a talent management system for organizational excellence: connecting the Dots, [w:] L.A. Berger, D.R. Berger (red.), The Talent Management Handbook. Creating Organizational Excellence By Identifying, Developing & Promoting Your Best People, McGraw-Hill, New York 2004.
 2. Berry M., Talent management tops European Challenges Lists, "Personel Today" 2007 Jun 19.
 3. Bieniok H., Zarządzanie talentami jako źródło wiedzy i kompetencji organizacji, [w:] A. Glińska-Neweś (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy. Zasobowe podstawy funkcjonowania i rozwoju organizacji, TNOiK, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 4. Borkowska S., O jakości zarządzania talentami, [w:] A. Pocztowski (red.), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, IPiSS, Warszawa 2007.
 5. Buckingham M., Vosburgh R.M., The 21st Century human resources function: It`s the talent, stupid: Identifying and developing talent, one person at a time, becomes our defining challenge, "Human Resource Planning" 2001, vol. 24, issue 4.
 6. Conley P., Lassonde R., Larson S., Using long-term incentives to retain top talent: super rewards for superkeepers, [w:] L.A. Berger, D.R. Berger (red.), The Talent Management Handbook. Creating Organizational Excellence by Identifying, Developing & Promoting Your Best People, McGraw- -Hill, New York 2004.
 7. Fitz-enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, OE, Kraków 2001.
 8. Juchnowicz M., Motywowanie do rozwoju, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005.
 9. Juchnowicz M., Talent w organizacjach międzynarodowych, [w:] T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1130, AE, Wrocław 2006.
 10. Kopeć J., Dylematy zarządzania talentami, [w:] S.A. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
 11. Kopeć J., Wykorzystanie audytu menedżerskiego w wojnie o talenty, [w:] S. Banaszak, K. Doktór (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, WSKiZ, Poznań 2009.
 12. Kopeć J., Piwowarczyk J., Wybrane instrumenty rozwoju personelu, UEK, Kraków 2008.
 13. Lawler E., Pay strategy: New thinking for the new millennium, [w:] G.R. Ferris, M.R. Buckely, D.B. Fedor, Human Resource Management. Perspectives, Context, Functions and Outcomes, fourth edition, Prentice Hall, New Jersey 2002.
 14. Lawler III E., Talent. Making People Your Competitive Advantage, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco 2008.
 15. Leary-Joyce J., Budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 16. Listwan T., Dobór i ocena kadry menedżerskiej, Wrocławska Biblioteka Współczesnego Menedżera, AE, Wrocław 1993a.
 17. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej firmy, Mimex, Wrocław 1993b.
 18. Listwan T., Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa 2005.
 19. Miś A., Pocztowski A., Istota talentu i zarządzania talentami, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 20. Morawski M., Mikuła B., Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2009, nr 3-4.
 21. Reilly P., Williams T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Rozwijanie potencjału organizacji dzięki funkcji personalnej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 22. Smilansky J., Developing Executive Talent. Best Practices from Global Leaders, Jossey-Bass, A Wiley Imprint, San Francisco 2006.
 23. Thomas M., Miles G., Fisk P., Kompetentny CEO. Metody efektywnego działania dla menedżerów najwyższego szczebla, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu