BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boratyński Jakub (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Znaczenie gazu ziemnego jako surowca energetycznego w Polsce i innych krajach UE - analiza porównawcza dla lat 1995-2008
The Role of Natural Gas as Energy Source in Poland and Other EU Member States - a Comparative Analysis for the Years 1995-2008
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 3(36), s. 3-17, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka energetyczna, Surowce energetyczne, Gaz ziemny
Energy economics, Energy raw materials, Natural gas
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę zróżnicowania i zmian roli gazu ziemnego jako źródła energii w Polsce i krajach UE, a także podjęto próbę wskazania czynników determinujących zmiany zapotrzebowania na ten surowiec. Do tego celu wykorzystana została baza danych WIOD, zawierająca ujednolicone dane o zużyciu energii w podziale sektorowym. Wyniki wskazują, że w latach 1995-2008 udział gazu ziemnego jako surowca energetycznego w krajach UE generalnie wzrastał, do czego przyczyniały przede wszystkim zmiany w sektorze elektroenergetycznym, ale także w niektórych gałęziach przemysłu. Najważniejszym źródłem wzrostu popytu było zastępowanie gazem pozostałych paliw - węgla i olejów opałowych, a ponadto ogólny wzrost zapotrzebowania na energię. Czynnikiem osłabiającym tę tendencję był wzrost znaczenia odnawialnych źródeł energii. Stosunkowo niski udział gazu ziemnego w Polsce - zwłaszcza w sektorze elektroenergetycznym - świadczy o znaczącym teoretycznym potencjale zwiększenia skali wykorzystania tego paliwa. Przykłady poszczególnych państw wskazują, że w sprzyjających warunkach udział gazu w miksie energetycznym może znacząco wzrosnąć już w kilkunastoletnim okresie. (abstrakt oryginalny)

In the light of the comparative analysis presented in the article it can be stated that in the years 1995-2008 the share of natural gas as an energy source in the EU countries generally increased (with some exceptions). The main contribution was by the electricity sector, but also some industries recorded significant growth in this respect; in the household sector, the second largest gas consumer, the increase was relatively small however. The most important source of growth in demand for natural gas was the substitution in within the fuel mix (replacing coal and fuel oil with gas), as well as an overall increase in energy demand. The limiting factor of the increase in demand for gas has been the growing share of renewables in the energy mix. Poland, compared to EU countries, is characterized by relatively low (though growing) share of gas, especially in the energy sector, which also means a significant potential to increase the scale of the use of this fuel. Examples of individual countries show that under favorable conditions the share of gas in the energy mix can improve significantly even in a relatively short time (several years). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dietzenbacher E., Los B., Structural decomposition techniques: sense and sensitivity, "Economic Systems Research" 10(4), 1998.
 2. European Commission, EU Energy, Transport and GHG Emissions Trends to 2050. Reference Scenario 2013, http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/doc/trends_to_2050_update_2013.pdf (dostęp 3.12.2014), 2014.
 3. Genty A., Arto I., Neuwahl F., Final Database of Environmental Satellite Accounts: Technical Report on their Compilation, 2012, http://www.wiod.org/publications/source_docs/Environmental_Sources.pdf (dostęp 3.12.2014).
 4. International Energy Agency, Are We Entering a Golden Age of Gas, "World Energy Outlook" 2011, Special Report, http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2011/WEO2011_GoldenAgeofGasReport.pdf (dostęp 3.12.2014), 2012.
 5. Kaliski M., Krupa M., Sikora A., Potencjał polskiego rynku elektroenergetyki jako możliwy kierunek monetyzacji polskiego gazu łupkowego, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 6. Knopf B., Chen Y.H., De Cian E., Förster H., Kanudia A., Karkatsouli I., Keppo I., Koljonen T., Schumacher K., Van Vuuren D. P., Beyond 2020 - Strategies and costs for transforming the European energy system, "Climate Change Economics" 4, 2013.
 7. Kronenberg J., Shale Gas Extraction in Poland in the Context of Sustainable Development, "Problems of Sustainable Development",, 9(2), 2014.
 8. Plich M., Determinants of Modelling the Impact of Possible Shale Gas Extraction in Poland [w:] R. Bardazzi, L. Ghezzi (eds.), Macroeconomic Modelling for Policy Analysis, Firenze University Press, 2013.
 9. Plich M., Skrzypek J., Trendy w zużyciu energii w Polsce w latach 1996-2012, Konferencja Środowisko Przyrodnicze a Rozwój, Łódź, 13-15 października 2014.
 10. Timmer M. P., The World Input-Output Database (WIOD): Contents, Sources and Methods, "WIOD Working Paper" number 10, http://www.wiod.org/publications/papers/wiod10.pdf (dostęp 3.12.2014), 2012.
 11. Wood R., Structural decomposition analysis of Australia's greenhouse gas emissions, "Energy Policy" 37 (11), 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu