BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górka Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Finansów)
Tytuł
Zasoby naturalne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego
Natural Resources as a Factor of Social and Economic Development
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 3(36), s. 34-50, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby naturalne, Gospodarowanie zasobami naturalnymi, Rozwój społeczno-gospodarczy
Natural resources, Natural resources management, Social economic development
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Działalność gospodarcza opiera się na wykorzystaniu zasobów naturalnych, kapitałowych i ludzkich (społecznych). We wcześniejszych ujęciach określano je także jako tzw. czynniki wzrostu gospodarczego w postaci ziemi, kapitału i pracy. Ostatnio wyodrębnia się również technologię lub przedsiębiorczość - czyli umiejętności łączenia tych podstawowych czynników. Celem artykułu jest zaprezentowanie modelu powiązań gospodarki z naturą oraz analiza wpływu ograniczoności zasobów naturalnych na rozwój społeczno-gospodarczy w ujęciu tzw. słabej i mocnej trwałości rozwoju, z rozróżnieniem kryzysu wydobycia i kryzysu zaopatrzenia. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a discussion on the natural resources and the conditions of their exploitation in time of scarcity of certain resources and the renewable character of others. In particular, the paper focuses on the interconnection of the economy and the environment with the application of formulae describing relationsips between the primary and secondary resources, waste and consumption. Further on, the author proceeds with the presentation of the impact made by the limited resources on social and economic development along the weak and strong sustainability of development approach, making a distinction between the crisis of exploitation and the crisis of supply. In the analysis, the author used various statistical data on the production of major resources and power generation in the world, and the use of primary energy carriers in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson G., Śleszyński J. (red.), Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 2. Bartkowski T., Kształtowanie i ochrona środowiska, PWN, Warszawa 1981.
 3. Constanza R. (red.), The value of the world's ecosystem services and natural capital,"Nature", 1997, nr 387.
 4. Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A., Drzazga D., Zrównoważony rozwój - naturalny wybór, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.
 5. Famielec J., Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 6. Folmer F., Gabel L., Opschoor H. i Żylicz T. (red.), Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo Krupski i S-ka, Warszawa 1966.
 7. Górka K., Zasoby naturalne [w:] Zrównoważony rozwój - wyzwania globalne, red. P. Trzepocz, UJ, Kraków 2012.
 8. Górka K., Kontrowersje terminologiczne w zakresie ekonomiki ochrony środowiska i ekonomii ekologicznej, "Ekonomia i Środowisko", 2010, nr 2 (38).
 9. Górka K., Poskrobko B., Ekonomika ochrony środowiska, PWE, Warszawa 1991
 10. Górka K., Poskrobko B., Radecki W., Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 2001.
 11. Hall Ch. A., Day J. W., Revisiting the Limits to Growth after Peak Oil, "American Scientist ", 28.04.2009.
 12. Meadows D. H., Meadows D. L., Randers J., Behrens W. W., Granice wzrostu, PWE, Warszawa 1973.
 13. Meadows D. i in., The Limits to Growth: The 30-Year Update, "Chelsea Green Publishing Company ", 2004.
 14. The Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, "Island Press ", Washington 2005.
 15. Mizgajski A., Świadczenia ekosystemów jako rozwijające się pole badawcze i aplikacyjne, "Ekonomia i Środowisko", 2010, nr 1 (37).
 16. Ochrona środowiska, GUS, Warszawa 2011 oraz 2013.
 17. Rocznik Statystyczny RP, GUS, Warszawa 2011 oraz 2013.
 18. Winpenny J. T., Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, PWE, Warszawa 1995.
 19. Żylicz T., Ekonomia środowiska. Model Faustmanna, "Aura", 2012, nr 7.
 20. Żylicz T., Ekonomia środowiska. Reguła Hotellinga, "Aura", 2012, nr 5.
 21. Żylicz T., Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, PWE, Warszawa 2004.
 22. Żylicz T., Cena przyrody, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu