BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Słupik Sylwia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach rozwoju firm
Environmental Corporate Social Responsibility in Business Development Strategies
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 3(36), s. 74-87, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Odpowiedzialność ekologiczna, Strategie proekologiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Ochrona środowiska
Corporate Social Responsibility (CSR), Ecological responsibility, Pro-ecological strategies, Corporation strategies, Environmental protection
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji Ekologicznej Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, a także identyfikacja podstawowych korzyści i barier rozwoju idei ECSR w strategiach polskich firm ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw w województwie śląskim. Do głównych przeszkód w prowadzeniu przedsięwzięć na rzecz ekologii oraz oddziałujących społecznie należy przede wszystkim brak świadomości na temat korzyści płynących z CSR i narzędzi, które można stosować wśród pracowników wszystkich szczebli wewnątrz firm. Ponadto, jak wynika z przeprowadzonych badań, głównymi barierami wdrażania proekologicznych strategii i działań w przedsiębiorstwach województwa śląskiego są kapitałochłonność nakładów inwestycyjnych, niska świadomość ekologiczna. To także brak finansowego wsparcia instytucjonalnego, jak również uwarunkowania legislacyjne oraz niewystępowanie wsparcia instytucjonalnego władz regionalnych. Jednakże koncepcja ekologicznej i społecznej odpowiedzialności konsekwentnie realizowana przez przedsiębiorstwa może przyczynić się do poprawy konkurencyjności i budowania trwałej przewagi nad konkurentami. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the idea of environmental corporate social responsibility and the identification of the key benefits and barriers to the development of ideas ECSR in the strategies of Polish companies with a particular emphasis on companies in Silesian Voivodeship. The main obstacles to running a environmentally and socially responsible business are: ignorance of benefits resulting from CSR and lack of knowledge about how to promote CSR among employees of all levels. Moreover, as a result of a surveys presented, the main barriers to the implementation of environmental strategies and actions in the Silesian province enterprises are capital-intensive investment; low awareness; financial lack of institutional support; legislative conditions and the lack of institutional support for the regional government. However, the idea of ecological and social responsibility consistently implemented by the company can contribute to improving the competitiveness and build a sustainable advantage over business competitors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chodyński, A., Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011.
 2. Chodyński, A. Jabłoński A., Jabłoński M., Environmental Corporate Social Responsibility (ECSR) koncepcja strategiczna budowy wartości firmy oparta na kryteriach ekologicznych, "Przegląd Organizacji" , nr 3/2008.
 3. Jabłoński A., Jabłoński M., Primus A., Spytkowska M., Ekologiczna, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Raport przedsiębiorstw i gmin odpowiedzialnych ekologicznie, Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej, Katowice 2010.
 4. Leśniak-Łebkowska G., Strategie przedsiębiorstw a środowisko naturalne [w:] Kaleta M., Moszkowicz K., Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 5. Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 6. Olejniczak K., Wpływ wybranych czynników ekologicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego, "Rocznik Ochrona Środowiska", t. 15, 2013.
 7. PARP, Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznes. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach, Warszawa 2011.
 8. Porter M., Kramer M., Strategia a społeczeństwo: społeczna odpowiedzialność biznesu-pożyteczna moda czy nowy element strategii konkurencyjnej?, "Harvard Business Review", nr 6/2007.
 9. Rybak M., Etyka menedżera-społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 10. Seroka-Stolka O., Ekologiczna i społeczna odpowiedzialność biznesu w opinii przedsiębiorstw regionu częstochowskiego, "Journal of Ecology and Health", lipiec-wrzesień, 16(3) 2012.
 11. Wołoszyn J., Stawicka E., Ratajczak M., Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw agrobiznesu z obszarów wiejskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu