BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciepielewska Magdalena (Uniwersytet Łódzki, studentka)
Tytuł
Rolnictwo ekologiczne i GMO szansą dla rozwoju polskiej gospodarki? Korzyści i zagrożenia
Organic Agriculture and GMO an Opportunity for the Development of Polish Economy? Benefits and Risks
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2014, nr 4(37), s. 4-19, rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo ekologiczne, Rolnictwo zrównoważone, Genetyczna Modyfikacja Organizmów (GMO), Żywność modyfikowana genetycznie, Żywność ekologiczna
Ecological agriculture, Sustainable agriculture, Genetically Modified Organisms (GMO), Genetically modified food, Organic food
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Jakość spożywanego pożywienia, ilość zawartych w nim składników odżywczych czy witamin wpływa na stan zdrowia, aktywność fizyczną i psychiczną człowieka. Zatem bardzo ważne jest, by żywność przez nas spożywana była zdrowa, pełnowartościowa, bez hormonów wzrostu, antybiotyków czy metali ciężkich. W ostatnich latach rolnictwo ekologiczne rozwija się bardzo intensywnie na całym świecie, również w Polsce można zaobserwować wzrost powierzchni upraw ekologicznych oraz liczby przetwórni, a także jednostek certyfikujących. Także uprawy GM mogą stanowić dużą szansę dla rozwoju gospodarki, lecz konieczne jest wprowadzenie odpowiednich norm i przepisów regulujących owe uprawy. Problem z GMO jest taki, że nie zostało przeprowadzonych wystarczająco dużo testów i badań, które wykluczyłyby negatywny wpływ spożywania roślin GM na zdrowie ludzi. Świat stoi w obliczu narastającego problemu głodu, który uprawy GM mogłyby rozwiązać. Jednak, przed wprowadzeniem jakichkolwiek nasion czy sadzonek, które zostały zmodyfikowane genetycznie, należy być bardzo ostrożnym i skrupulatnie przeprowadzić wszelkie niezbędne badania. (abstrakt oryginalny)

The quality of food consumed and the amount of nutrients and vitamins it contains affects health as well as physical and psychological activity of man. Therefore, it is very important that the food we consume is healthy, of full value, without growth hormones, antibiotics or heavy metals. In recent years, organic agriculture has been developing very intensively all over the world. In Poland one can also observe an increase in organic crop areas, in number of organic processing plants and certification bodies. Also, GM crops can be a great opportunity for the development of economy, but it is necessary to introduce appropriate standards and regulations governing those cultivation. The problem with GMO is that not enough tests and studies which would exclude the negative impact of consuming GM vegetables and fruits on human health have been conducted. The world is facing the growing problem of famine that GM crops could solve. However, before introducing any seeds or seedlings that were subjected to genetic modifications, we must be extremely careful and meticulously carry out any necessary tests. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Denisowski A., Przestawianie gospodarstwa konwencjonalnego na produkcję ekologiczną, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2008.
 2. Denisowski A., Rolnictwo ekologiczne, Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, Barzkowice 2012.
 3. Devall B., Sessions G., Ekologia głęboka, Wydawnictwo Pusty Obłok, Warszawa 1995.
 4. Drexhage J., Murphy D., Sustainable Development: From Brundtland to Rio 2012, International Institute for Sustainable Development, New York 2010.
 5. Golinowska M., Rozwój rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 6. Harasim A., Stan obecny i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Państwowy Instytut Badawczy, Puławy 2010.
 7. Jastrzębska-Smolaga H., W kierunku trwałej konsumpcji. Dylematy, zagrożenia, szanse, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 8. Kowalska A., Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym, Difin, Warszawa 2010.
 9. Kuś J., Rolnictwo ekologiczne i perspektywy jego rozwoju, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Państwowy Instytut Badawczy, Puławy 2010.
 10. Maj M., GMO: to postęp biologiczny czy zagrożenie dla życia człowieka?, Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Karniowice 2006.
 11. Kacprzak E. (red.), Kołodziejczak A., , Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach wiejskich, "Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu", Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, nr 14, Poznań 2011.
 12. Gawęckiego J., Hryniewieckiego L. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 13. Rolniczy głos, nr 3, Dodatek do biuletynu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego, ISSN 2081-0695, 2014.
 14. Rótolo G. C., Francis C., Craviotto R. M., Viglia S., Pereyra A., Ulgiati S., Time to re-think the GMO revolution in agriculture, Ecological Informatics, ECOINF-00474, 2014.
 15. Szołtysek K., Zarys problematyki żywności ekologicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 16. Wiąckowski S. K., Genetycznie modyfikowane organizmy. Obietnice i fakty, Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska, Białystok 2008.
 17. www.dziennik.com.
 18. www.ekologia.pl.
 19. www.forummleczarskie.pl.
 20. www.srodowisko.pl.
 21. www.wgospodarce.pl.
 22. www.wpolityce.pl.
 23. www.zmianynaziemi.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu