BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ambroziak Ewa (Uniwersytet Łódzki, doktorantka), Jakubiec Tomasz (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Tytuł
Wpływ wybranych czynników społeczno-gospodarczych na saldo migracji, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego
The Influence of Selected Socio-Economic Factors on Migration Balance, Including Particular Analysis for Voivodeship of Lodz
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2012, nr 1(30), s. 5-18, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Przyczyny migracji, Struktura ludności
Population migration, Reasons for migration, Population composition
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Celem artykułu jest weryfikacja wpływu wybranych czynników społeczno-gospodarczych na saldo migracji, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego, przy wykorzystaniu modelu ekonometrycznego. Z tego względu w artykule przeanalizowano istnienie zależności między saldem migracji a czynnikami społeczno-gospodarczymi o charakterze rozwojowym takimi jak: stopa bezrobocia rejestrowanego w danym województwie w stosunku do stopy bezrobocia w Polsce, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyrażone w cenach stałych w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce, zasoby mieszkaniowe wyrażone liczbą mieszkań w przeliczeniu na 100 mieszkańców województwa oraz liczbę szkół wyższych w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców województwa. Artykuł ma w szczególności dokonać analizy salda migracji w ujęciu wojewódzkim, wykorzystując dane statystyczne GUS, ze szczególnym uwzględnieniem województwa łódzkiego zwracając uwagę na wymienione powyżej reprezentatywne wskaźniki rozwoju, decydujące o warunkach życia, wpływające na podejmowanie decyzji w zakresie pozostania lub emigracji osób do województw o bardziej konkurencyjnych warunkach życia. (fragment tekstu)

The paper presents an analysis of human migration and its main economic and social factors in polish voivodeships. The main reason of migration is based on differences in the standards of living in different locations. Important factors indicating difference are unemployment rates, average gross wages, housing conditions and access to education. This paper also presents description of econometric model - estimation results confirm correlation between migration balance and socio-economic factors. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański R., Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1987.
 2. Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, [online], http://www.stat.gov.pl/bdl.
 3. Kufel T., Ekonometria: rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 4. Łoboda J., Grykienia S., Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno przestrzennych IV, Uniwersytet Wrocławski, IG ZGSiE, ZZP, Wrocław 1999.
 5. Maddala G. S., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 6. Michalski W., Studium relacji funkcjonalnych i przestrzennych pomiędzy Warszawą i Łodzią, Studia Regionalne nr 22, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Łódź 1998.
 7. Raport na temat wielkich miast Polski, PWC, Warszawa 2011.
 8. Sobczyński M., Problemy integracji nowego województwa łódzkiego, Studia Regionalne nr 25, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Łódź 1999.
 9. Strzelecki Z., Procesy demograficzne u progu XXI wieku Polska a Europa, Warszawa 2003.
 10. Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
 11. Zdrojewski E. Z., Wpływ migracji definitywnych na przyrost rzeczywisty i zmiany struktur ludności w Polsce w latach 1975 - 1996, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu