BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kmiecik Zbigniew R.
Tytuł
Prokurator w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym (zagadnienia dyskusyjne)
Public Prosecutor in Administrative and Judicial Administrative Proceedings
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2009/2010, vol. 56/57, s. 113-125
Słowa kluczowe
Sądownictwo, Prawo administracyjne, Kodeks postępowania administracyjnego
Judicature, Administrative law, Code of Administrative Procedure (CAP)
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono zagadnienia związane z udziałem prokuratora w postępowaniu administracyjnym I sądowo-administracyjnym. Przedstawiono uprawnienia prokuratora oraz problem daty wszczęcia postępowania na żądanie prokuratora.

The paper discusses the issues connected with the participation of public prosecutor in administrative and judicial-administrative proceedings, the problems being ambiguous in light of legal provisions and consequently they are the object of controversy in the doctrine. What raises doubts are first of all the circumstances and conditions that authorize the public prosecutor to file a request to institute proceedings, to file an appeal to a higher authority and to lodge a complaint to the administrative court, as well as the scope of the public prosecutor's powers in both proceedings. The difference of opinion in the doctrine also pertains to the date of instituting administrative proceedings on the application of the public prosecutor; it stems from doubts whether the proceedings started on the public prosecutor' sinitiative should be treated as proceedings instituted at a motion or as proceedings instituted ex officio. There is also no clarity about such questions as the possibility for an administrative authority to refuse to conduct appropriate extraordinary proceedings, when the public prosecutor demands this in his/her opposition (Article 186, Code of Administrative Procedure) and the admissibility of the public prosecutor's fifing an objection against the decision, which was the object of complaint to the administrative court (Article 189, Code of Administrative Procedure). Provisions enshrined in the aforesaid Articles should be made more specific because they are often interpreted in the way inconsistent with the indubitable intention of the legislator or with other provisions of the Code of Administrative Procedure.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. H. Starczewski, Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym według Kodeksu postępowania administracyjnego, [w:] Seminarium Kodeksu postępowania administracyjnego, Warszawa 1981, cz. 4, s. 36.
 2. W. Dawidowicz, Ogólne postępowanie administracyjne. Zarys systemu, Warszawa 1962, s. 152.
 3. J. Borkowski, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004, s. 374.
 4. M. Kotulska, Udział prokuratora w postępowaniu administracyjnym, "Studia Iuridica Lublinensia" 2006, nr 7, s. 107-108.
 5. H. Starczewski, J. Swiątkiewicz, Prokuratorska kontrola przestrzegania prawa w PRL, Warszawa 1970, s. 215-216.
 6. J. Antosiewicz, Prokurator w postępowaniu administracyjnym. Realizacja ochrony interesu społecznego i praw obywateli, "Problemy Praworządności" 1989, nr 6, s. 5-6.
 7. E. Ochendowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Toruń 2000, s. 113.
 8. Z. Janowicz, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, Warszawa-Poznań 1987, s. 152.
 9. Z. Janowicz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 482.
 10. J. Starościak, [w:] E. Iserzon, J. Starościak, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, teksty, wzory i formularze, Warszawa 1970, s. 294;
 11. A. Wróbel, [w:] M. Jaśkowska, A. Wróbel, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 1039-1040, 1047;
 12. B. Adamiak, [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2003, s. 233.
 13. W. Czerwiński, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne. Udział prokuratora, Warszawa 2001, s. 235.
 14. L. Żukowski, Wybrane uwagi w sprawie udziału prokuratora w postępowaniu administracyjnym, "Organizacja - Metody - Technika" 1985, nr 3, s. 12.
 15. B. Czapski, Prokurator w postępowaniu administracyjnym, "Problemy Praworządności" n1982, nr 3, s. 50-51.
 16. H. Starczewski, Rola prokuratora w postępowaniu administracyjnym, "Państwo i Prawo" 1980, nr 7, s. 38. 
 17. M. Masternak, [w:] M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochendowski, Postępowanie sądowoadministracyjne, Warszawa 2004, s. 91.
 18. J. P. Tamo, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2004, s. 71.
 19. W. Chróścielewski, Strony i uczestnicy postępowania sądowoadministracyjnego, "Państwo i Prawo" 2004, nr 9, s. 41.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu