BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bochan Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Funkcjonowanie wybranych rynków oligopolistycznych w Polsce w aspekcie działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Functioning Chosen Oligopoly Markets in the Poland in the Aspect of the Workings of the Office of Fair Trading
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2012, nr 1(30), s. 19-30, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Oligopole, Zmowa, Kartel, Zakaz porozumień ograniczających konkurencję
Oligopolies, Collusion, Cartel, Prohibition of competition restricting agreements
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie niezgodnych z prawem działań, wybranych przedsiębiorstw działających na polskich rynkach oligopolistycznych, w aspekcie zadań kontrolnych UOKiK-u. (fragment tekstu)

The profile of some was introduced in the present article, discordant with the right workings, chosen enterprises act on Polish oligopolic markets the which became detects thanks to supervisory workings Office of Fair Trading (UOKiK). The cartel collusions which have the place on various, Polish oligopolic markets predominate the various kind in the objective catalogue of described delicts. Illegal agreements can concern the inflated price not only, but also the different elements of marketing mix tj. the product, distribution, if the promotion. The consumer from these cases, on the wasted position stands up in every one or /and competitive enterprises which are not the participants of this agreement. That is why proper workings subjects entitled to monitors, finds and limits practician monopolistic he is the key element of the existence of the free market. Last years show that the workings of UOKiK reconcile in the businesses of the dishonest businessmen who in the discordant way with the right desire to maximalize of one's profits more and more painfully. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003.
 2. Bychowska M., Zakaz porozumień ograniczających konkurencję, "Glosa", 5/2003.
 3. Ceny (nie) do uzgodnienia, PAP 28.01.2010, za: http://finanse.wp.pl/kat,1342,title,UOKiK-ceny-nie-do-uzgodnienia,wid,11900686,wiadomosc.html?ticaid=1e3f2.
 4. Cygan A., Z.Dach, K.Kosiec, Mikroekonomia, zachowania rynkowe, Kraków 1994.
 5. Dach Z., Mikroekonomia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002.
 6. Dz. Urz. UOKiK z 2010 r. Nr 1, poz. 1.
 7. http://decyzje.uokik.gov.pl/dec_prez.nsf/xsp/.ibmmodres/domino/OpenAttachment/dec_prez.nsf/A87DDCB236C0161C12576880037FAF1/Body/decyzja_dok_7_2009.pdf.
 8. http://www.uokik.gov.pl/pl/o_urzedzie/informacje_ogolne/misja_i_wizja_uokik.
 9. Jurczyk Z., Wybrane zagadnienia polityki konkurencji, Wyd. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2004.
 10. Jurkowska A., Porozumienia kooperacyjne w świetle wspólnotowego i polskiego prawa ochrony konkurencji; Od formalizmu do ekonomizacji, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2005.
 11. Kolejna zmowa na rynku budowlanym, RMF FM - newsroom, 31.12.2009 r.
 12. Kolejne zmowy wykryte przez UOKiK, http://www.prawnik.pl/wiadomosci/wazne/127004,Kolejne-zmowy-cenowe-wykryte-przez-UOKiK.html, 2011-02-11.
 13. Krasnodębska-Tomkiel M., Decyzja Nr DOK-7/09 Urzędu Ochrony Konkurencji I Konsumentów, Warszawa 2010.
 14. Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 15. Milewski R. (red.), E.Kwiatkowski (red.), Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa 2005.
 16. Niklewicz K., Kolejna zmowa cenowa rozbita. UOKiK nałożył 8 mln zł kary, wyborcza.biz, 2010-02-02.
 17. Piński A., Piński J., Komunizm kapitalistyczny, "Wprost", 30 listopada 2003 r.
 18. Skoczny T., Prawo konkurencji Wspólnoty Europejskiej, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.
 19. Skoczny T., Reguły konkurencji, [w:] J. Barcz (red.), Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, WPiPG Warszawa 2003.
 20. UOKiK wykrył kartel producentów artykułów biurowych, www.wyborcza.biz, 29.04.2010 r.
 21. UOKiK wykrył kartel: Castorama, OBI, Praktiker i Leroy Merlin zapłacą kary, Rzeczpospolita, 15 października 2010.
 22. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1319).
 23. Wiszniewski Z., Mikroekonomia współczesna. Syntetyczne ujęcie. OLYMPUS, Warszawa 2006.
 24. Wrzosek W., Funkcjonowanie rynku, PWE, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu