BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Taracha Adam
Tytuł
O "Projekcie ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych
On the "Draft Bill on Operational Intelligence Activities"
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2009/2010, vol. 56/57, s. 163-179
Słowa kluczowe
Prawodawstwo, Służby specjalne, Policja
Legislation, Secret service, Police
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono projekt ustawy o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych, który został złożony do Sejmu VI kadencji w dniu 7 lutego 2008 r. Projekt ten jest próbą kompleksowego uregulowania w jednej ustawie wszystkich zagadnień związanych z działaniami operacyjno-rozpoznawczymi. W pracy przedstawiono krytyczną ocenę tego rozwiązania legislacyjnego.

The paper discusses the parliamentary draft bill on operational intelligence activities (printed matter no. 353), which was submitted to the Republic of Poland's Sejm of the 6th term on 7 February 2008. This hill is an attempt to comprehensively regulate in one statute all issues connected with operational intelligence actions previously regulated by statutes concerning individual special and police services. The paper presents a critical assessment of this legislative solution. It points out that provisions that regulate these activities should he included in individual statutes because the scope of the use of operational measures has to the different just as the scopes of competence of individual police services differ. It appears that it would he more advisable to amend the laws regulating operational intelligence activities, the more so that the proposals for most essential changes have already been put forward in literature. If, however, work on the draft hill were continued, the new statute should he confined to regulating the basic problems pertaining to operational-intelligence activities that are common to all penal prosecution agencies empowered to perform these activities while the regulation of specific questions should he left with the statutes pertaining to individual services (the so-called framework statute).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Hanausek, Wybrane zagadnienia prawa policyjnego, [w:] Prawo policyjne, komentarz, pod red. S. Sagana, Katowice 1992, s. 7;
 2. W. Osiatyński: "Gazeta Wyborcza" z 15. 03. 1993r.;
 3. A. Taracha, Zakres czynności operacyjno-rozpoznawczych w świetle ustawodawstwa "policyjnego", [w:] Kierunki i stan reformy prawa karnego, red. T. Bojarski i E. Skrętowicz, Lublin 1995, s. 108.
 4. W. Zażyckij, Opieratiwno-rozysknaja diejatielnost i ugołownoje sudoproizwodztwo, "Rossijskaja Justicija" 2001, nr 3, s. 45-47;
 5. W. A. Azarow, Ugołowno-procesualnyje i opieratiwno-rozyskanyje sriedstwa dostizeni celi raskrytia prestuplenij, "Gosudarstwo i Prawo" 1997, nr 10, s. 49-54;
 6. A. Czurkin, Opieratiwno-rozyskana diejatielnost i ugołownoje sudoproizwodstwo, "Rossijskaja Justicija" 1999, nr 4, s. 21.
 7. T. Hanausek, Kryminalistyka. Poradnik detektywa, Katowice 1993, s. 93;
 8. S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Białystok 1997, s. 39;
 9. M. Kulicki, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Toruń 1994, s. 68-69;
 10. A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze (aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe), Lublin 2006, s. 25.
 11. F. Musiał, Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970-1989), Kraków 2007, s. 81-86.
 12. Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Podstawy kryminalistyki ogólnej, Warszawa 1989, s. 50-79.
 13. T. Taras, Niedozwolone metody śledcze (narkoanaliza w procesie karnym), "Problemy Kryminalistyki" 1966, nr 59;
 14. A. Bulsiewicz, Narkoanaliza i hipnoza w procesie karnym, "Problemy Praworządności" 1986, nr 3-4.
 15. T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Kraków 1996, s. 176-178.
 16. T. Widia, O tak zwanych dokumentach legendujących, "Palestra"2007, nr 9-10, s. 54.
 17. T. Hanausek, Wybrane zagadnienia prawa policyjnego, [w:] Prawo policyjne, komentarz, pod red. S. Sagana, Katowice 1992, s. 12;
 18. A. Bulsiewicz, Rola osoby zaufanej w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych i procesie karnym, "Przegląd Policyjny" 1992, nr 2-3 (26-27), s. 26 i n.;
 19. S. Stachowiak, Przepisy k.p.k. a rozwiązania zawarte w ustawach o Policji oraz o Urzędzie Ochrony Państwa, "Przegląd Policyjny" 1991, nr 2 (24), s. 12;
 20. T. Widia, Prawo do prywatności a prowadzenie działalności operacyjno-wykrywczej, "Humanistyczne Zeszyty Naukowe, Prawa Człowieka", Katowice 1997, nr 4, s. 89 i n.
 21. A. Gubiński, Wyłączenie bezprawności czynu (O okolicznościach uchylających społeczną szkodliwość czynu), Warszawa 1961, s. 58-61;
 22. A. Zoll, Okoliczności wyłączające bezprawność czynu, Warszawa 1982, s. 78-85;
 23. Z. Wiernikowski, Działanie w granicach uprawnienia lub obowiązku jako okoliczność wyłączająca bezprawność czynu, "Państwo i Prawo" 1987, nr 3, s. 80-88.
 24. A. Taracha, Działania operacyjno-rozpoznawcze prowadzone w ramach uprawnień jako kontratyp - wybrane zagadnienia, [w:] Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego w świetle kodyfikacji karnych z 1997 r. i propozycji zmian, red. Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak, Warszawa 2009, s. 459-473.
 25. M. Chrapkowski, Wykorzystanie materiałów kontroli operacyjnej w postępowaniu przygotowawczym, Szczytno 2009, s. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu