BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Kamil (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Japonia - nadzór korporacyjny i finanse publiczne
Japan - Corporate Governance and Public Finance
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2012, nr 1(30), s. 50-61, bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Nadzór, Nadzór bankowy, Korporacje
Public finance, Supervision, Bank supervision, Corporation
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Przedstawiono stan gospodarki Japonii po II wojnie światowej. Omówiono japoński system finansów publicznych, model zarządzania korporacyjnego oraz problematykę nadzoru korporacyjnego.

Japan - the third economic power in the world - has been for over a decade, in a state of a prolonged stagnation spreading over the domains of its economy including the banking system. Japan's participation in the II world War resulted in a humiliating defeat.. Japanese cities were completely demolished. Japanese industry and infrastructure were also totally destroyed. Yet, within the next two generations, Japan managed to succeed in economic achievements that were commonly known as " an economic miracle". The completely ruined country, deprived of any natural resources, has become the world's economic power, and the leader in many economic domains. The reason for is that Japanese people are characterized by strict obedience towards authorities, diligence, patience and a proper assessment of the post war political situation all over the world made by the Japanese government. Measured and systematic investments of the 60's and 70's of the 20th century , were carried out in traditional industries e.g.: metallurgy, textile industry, ship-building industry as well as more modern ones such as automobile and electronics industries. Good quality and reasonable prices of products soon gained popularity among external markets. During a rapid development of 1954-1971, Japan adopted an anti-import policy and closed its market for foreign goods. This policy as well as the well-thought-out strategy of development resulted in a dynamic economic development of the country. Therefore, Japan became an important American ally in the geopolitical configuration of powers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alexander A., The Arc of Japan's Economic Development, Routledge, New York, London 2008.
 2. Aluchna M., Płoszajski P., Zarządzanie japońskie ciągłość i zmiana, Oficyna Wydawnicza SGH Warszawa 2008.
 3. Altunbas Y., Kara A., van Rixtel A., The corporate governance and corporate ownership: The investment behavior of Japanese investors, "Documentos Ocasionales", No. 703, Banco de Espana, Madrid 2007.
 4. Aoki M., Jackson G., Miyajima H., Corporate Governance in Japan, Oxford University Press 2007.
 5. Bossak J., Systemy gospodarcze a globalna konkurencja SGH, Warszawa 2006.
 6. Frydman R., Rapaczyński A. Prywatyzacja w Europie Wschodniej: czy państwo traci na znaczeniu?, Znak Kraków 1995.
 7. Fukao M., Japan's Lost Decade and Weaknesses In Corporate Governance, w: R. M. Stern (red.), Japan's Economic Recovery, Edward Elgar, Cheltenham 2003.
 8. Grabowiecki J., Grupy kapitałowo - przemysłowe keiretsu w nowych uwarunkowaniach rozwojowych gospodarki Japonii. Przyczyny regresu Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006.
 9. Horioka C. Y., Suzuki W., Hatta., Aging, Saving, and Public Pensions in Japan, "Working Paper", No. 13273, NBER, Cambridge 2007.
 10. Koładkiewicz I. (1999), Nadzór korporacyjny w nowoczesnym społeczeństwie, w: I. Koładkiewicz (opr. i tłum.). Nadzór korporacyjny. Perspektywa międzynarodowa, Poltex Warszawa 1999.
 11. Majewski J. Rynki finansowe a nadzór nad korporacją w Japonii, Wydawnictwo TRIO Warszawa 2007.
 12. Młodawska J., Rola państwa w branżach wysokiej szansy w Japonii w latach 1950 - 2000 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 13. J. Młodawska, The new competitive advantage of Japan: arguments and proposals for reorientation of the structure, Comparative Economic Research, Vetsira vol. 13 no. 1/2/2010, Warszawa 2010, s. 111 - 127.
 14. J. Młodawska, Japan's new competitive advantage: innovative business initiatives and activities of reformist government, Comparative Economic Research, Versita vol. 14 no. 1/2011, Warszawa 2011, s. 61- 80.
 15. Mosk C., Japanese Economic Development, Markets, Norms, Structures, Routledge, London, New York 2008.
 16. M. Nakamura M. "A Frog In a Well Knows Nothing of the Ocean: A History of Corporate Ownership in Japan". National Bureau of Economic Research 2004.
 17. OECD (2008), Economic Surveys Japan, http://www.oecd.org/document/17/0,3343,en_2649_33733_40353553_1_1_1_1,00.html.
 18. Pease S., Paliwoda S., Slater J., The erosion of stable shareholder practice in Japan, "International Business Review" 2006.
 19. Rogowski W., Władanie korporacyjne w kształtowaniu stabilności finansowej - na przykładzie sektora bankowego, niepublikowana rozprawa doktorska, SGH, Warszawa 2006.
 20. Samaryna H., Deflacja w Japonii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa 2010.
 21. "The Economist" , Under pressure. Japan's Mittelstand, 8 March 2008.
 22. "The Economist" , Message in a bottle of sauce, 1 December 2007.
 23. Toya T. (2006), The political economy of Japanese Financial Big Bang, Oxford University Press, Oxford 2006.
 24. TSE, Tokyo Stock Exchange Fact Book, Tokyo Stock Exchange, Tokyo 2008.
 25. TSE , White Paper of Corporate Governance 2007, Tokyo Stock Exchange, Tokyo 2007.
 26. Vogel S. K., Japan Remodeled, Cornell University Press, Ithaca 2006.
 27. Japan. Budget System and Process, WWW.maf.go.jp/english/budget/brief/2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu