BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydz-Żbikowska Anna (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Geneza koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz proces jej kształtowania się poprzez zawieranie globalnych porozumień
The Genesis of the Concept of Sustainable Development and the Process of Its Shaping through Global Agreements
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2012, nr 1(30), s. 62-73, rys., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Porozumienia międzynarodowe, Agenda 21
Sustainable development, International agreements, Agenda 21
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie procesu kształtowania się Koncepcji Zrównoważonego Rozwoju oraz wpływu, jaki koncepcja ta wywarła na współczesną politykę międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem porozumień o światowym zasięgu. Artykuł ten jest także próbą wykazania, iż fundamentów koncepcji zrównoważonego rozwoju można doszukiwać się w wybranych teoriach ekonomicznych. (fragment tekstu)

The aim of this article is a characterization of the process of the shaping of the concept of sustainable development as well as a look at the influence that this concept has exerted on contemporary international politics, especially taking into account agreements of worldwide scope. This article is also an attempt to prove that the foundations of the concept of sustainable development can be traced to certain economic theories. The final chapter of this article is devoted to the presentation of individual conferences initiated by the United Nations in order to promote enduring and sustainable development on a world scale. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berdo J., Zrównoważony rozwój w stronę życia w harmonii z przyrodą, Earth conservation, Sopot 2006.
 2. Ciechanowicz J, Międzynarodowe Prawo Ochrony Środowiska, Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1999.
 3. Collados C, Duane T, Natural capital and land quality of life, "Ecological Economics", 1999, nr 30.
 4. Daly H., Sustainable development: definitions, principles, policies. Invited address, "World Bank", April 30. 2002.
 5. Dzienniki Urzędowe WE 1998 L 204 z 21.07.1998 r.
 6. Eko- Bałtyk, Lipiec/Sierpień 1999, nr 3/4 (64/65).
 7. Estes R., Towards sustainable development: from theory to praxis, "Social Development Issues", 1993, nr 15.
 8. Fiedor B., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, Wydawnictwo C.H.BECK, Wrocław 2002.
 9. Jeżowski P., Ekonomia środowiska a ekonomia ekologiczna, w: Ochrona Środowiska i ekorozwój, OW SGH, Warszawa 2000.
 10. Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich do Parlamentu Europejskiego, The World Summit on Sustainable Development one year on: implementing our commitments, Bruksela, 23.12.2003.
 11. Mol A. P.J., Boundless Biofuels?Between Environmental Sustainability and Vulnerability, Journal Compilation 2007, European Society for Rural Sociology, Sociologia Ruralis, October 2007 , Vol 47, Number 4.
 12. Norton B., Costanza R., Bishop R., The evolution of preferences. Why "sovereign" preferences may not lead to sustainable policies and what to do about it, " Ecological Economics", 1998, nr 24.
 13. Poskrobko B., Zarządzanie Środowiskiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 14. Poskrobko B., Kozłowski S. (2005), Zrównoważony Rozwój- wybrane problemy teoretyczne i implementacja w świetle dokumentów Unii Europejskiej, Wydawnictwo Polska Akademia Nauk, Białystok -Warszawa 2005.
 15. Rechul H., Zasoby naturalne - jak blisko jest koniec dostępności, "Wokół Energetyki", kwiecień, 2004.
 16. Stewen M., The independence of allocation, distribution, scale and stability, "Ecological Economics, 1998, nr 27.
 17. Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do 2025 roku, Wytyczne dla resortów opracowujących strategie sektorowe, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, grudzień 1999.
 18. Wilson E.O., Przyszłość życia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 19. Wysokińska Z., Witkowska J., Handel i inwestycje zagraniczne a zrównoważony rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 20. Wysokińska Z., Witkowska J., Integracja europejska. Dostosowania w Polsce w dziedzinie polityk, PWE, Warszawa 2004.
 21. www.poznajemyonz.pl.
 22. http://www.uncsd2012.org/rio20/7issues.html.
 23. http://www.uncsd2012.org/rio20/isfd.html.
 24. http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/370The%20Future%20We%20Want%2010Jan%20clean%20_no%20brackets.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu