BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Czynniki wpływające na negocjacje w sprawie pracy w opinii pracodawców
Employers' Opinions About Key Factors Influencing Job Negotiations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 325-336, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Negocjacje, Poszukiwanie pracy
Negotiations, Job search
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule została zaprezentowana koncepcja omawiająca rolę czynników kształtujących negocjacje o pracę. Czynniki podzielono na trzy kategorie: mikronegocjacyjną (kandydat do pracy), mezzonegocjacyjną (organizacja pracodawcy) i makronegocjacyjną (otoczenie). Badania empiryczne pozwoliły ustalić, że pracodawcy za najbardziej istotną grupę uznają poziom mikro- i mezzonegocjacyjny, co zapewnia im poczucie większego wpływu na uzyskany efekt negocjacji.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the author's conception describing the role of key factors which are the most important during job negotiations. The factors are divided into three categories: micronegotiable (job searcher), mezzonegotiable (organization of employer), macronegotiable (social, law, technological and economic environment). The empirical study allows to determine that, in the opinions of employers, the most essential factors concern the micro and mezzo levels of negotiation. These factors give the employers the sense of greater impact on the outcome of job negotiation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barkowiak G., Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu, PWE, Warszawa 2009.
 2. Cenker E., Negocjacje, WSKiZ w Poznaniu, Poznań 2002.
 3. Czerska M., Wpływ kultury organizacyjnej na zarządzanie personelem, [w:] J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1092, AE, Wrocław 2005.
 4. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003.
 5. Dąbrowski J.P., Praktyczna teoria negocjacji, Sorbon, Warszawa 1991.
 6. Donaldson M.C., Donaldson M., Negocjacje, RM, Warszawa 1999.
 7. Fisher R., Ury W., Patton B., Dochodząc do tak, PWE, Warszawa 1994.
 8. Januszek H., Krzymieniewska G., Poradnik negocjatora. Jak sprawnie negocjować, OPO, Bydgoszcz 1995.
 9. Kałążna-Drewińska U., Negocjacje w biznesie. Kluczowe problemy, AE, Wrocław 2006.
 10. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.
 11. Kowal J., Metody statystyczne w badaniach sondażowych rynku, PWN, Warszawa 1998.
 12. Kowalczyk E., Psychospołeczne uwarunkowania negocjacji gospodarczych, AE, Poznań 2001.
 13. Kowalczyk E., Teoria gier, inteligencja emocjonalna a kryzys na rynku pracy, [w:] K. Krzakiewicz (red.), Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, AE, Poznań 2004.
 14. Leary M., Wywieranie wpływu na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP, Gdańsk 1999.
 15. Lewicki R.J., Saunders D.M., Barry, Negotiation, wyd. 5, McGraw-Hill International Edition, 2006.
 16. Łaguna M., Trzebiński J., Zięba M., Kwestionariusz nadziei na sukces, PTP, Warszawa 2005.
 17. Polczyk M., Jak i gdzie skutecznie szukać pracy, ABC, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu