BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łasiński Gabriel (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.), Grala Ewa (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.), Stosik Aneta (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.), Głowicki Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Volkswagen Poznań Sp. z o.o.)
Tytuł
Praca grupowa jako instrument wspierający procesy zmian w organizacji na przykładzie koncernu Volkswagen A.G. w Polsce
Group Work as an Instrument Supporting Processes of Changes in an Organization on the Example of Volkswagen A.G. Concern in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 410-418, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Zmiany organizacyjne, Praca grupowa, Rozwiązywanie problemów
Organisational change, Team work, Solving problems
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano i wskazano metody pracy grupowej jako narzędzia inicjującego i ułatwiającego wprowadzanie zmian w organizacjach. Skoncentrowano się na jednej z form pracy grupowej - grupowym rozwiązywaniu problemów. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu pracy grupowej w koncernie Volkswagen A.G., autorzy opisali specyficzne założenia i metodykę dostosowaną do wymogów koncernowych. Zamierzeniem autorów było uzasadnienie celowości szerszego wprowadzenia pracy grupowej do procesu zarządzania i wypromowanie korzyści z niej wynikających. Odwołano się do doświadczeń działów pośrednio-produkcyjnych. Aspekty metodyczne pracy grupowej poprzedzono analizą mechanizmów aktywnych postaw wobec zmian. Na zakończenie sformułowano kilka zaleceń praktycznych warunkujących efektywną pracę grupową.(abstrakt oryginalny)

The article contains the characteristics and methodological recommendations of group work as the initiating and facilitating tool implementing changes in organizations. The authors concentrate on one form of group work - "group problems solving". Based on long-standing experience in implementing group work in the concern Volkswagen A.G., the authors describe specific assumptions and methodology adapted for concern requirements. The authors' aim is to justify the implementation of group work into management processes as well as to promote the benefits resulting from the group work. They appeal particularly to experience in the area of indirect-producing departments. The methodological aspects of group work are preceded by the mechanisms analysis of positive attitudes towards changes. In conclusions the authors formulate a few practical recommendations conditioning effective group work.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Eberwein T., Die Werkzeuge für die Gruppenarbeit, Sven Axel Troll & Partner, Bad Wimpfen 2001.
 2. Łasiński G., Głowicki P., Materiały wewnętrzne dotyczące założeń i wyników z przeprowadzonych warsztatów i prac grupowych, Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Poznań 2005-2010.
 3. Łasiński G., Głowicki P., Moderacja - efektywna metodyka zarządzania współczesną organizacją, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, AE, Wrocław 2006.
 4. Łasiński G., Materiały wewnętrzne dotyczące pracy grupowej, Akademia Prezentacji, Wrocław 2010.
 5. Łasiński G., Rozwiązywanie problemów w organizacji - moderacje w praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 6. Łasiński G., Mędrek S., Praktyczne wykorzystanie wiedzy w przedsiębiorstwie na przykładzie Volkswagen Motor Polska, [w:] A. Potocki (red.), Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2007.
 7. Lenzen A., Das professionelle 1X1 Präsentiren - Moderiren, Cornelsen, Berlin 2000.
 8. Pfeffer J., Sutton R.I., Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 9. Seifert J.W., Visualisieren, Präsentiren, Moderieren, Gabal Verlag, Offenbach, Speed Press, 2003.
 10. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 11. Skalik J., Wzmacnianie potencjału do zmian w małych i średnich przedsiębiorstwach, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, UE, Wrocław 2009.
 12. Tarczydło B., Udział w projekcie unijnym a zmiany w organizacji, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, UE, Wrocław, 2009.
 13. Troll S.A., Eberwein T., Prinzipien und Merkmale der Gruppenarbeit, Bad Wimpfen, 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu