BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikora Elżbieta (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Pysz Mirosław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Leszczyńska Teresa (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zmiany podaży podstawowych grup produktów spożywczych w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów w latach 1989-2004
Changes in Daily Supply of Basic Groups of Food Products in Households of Pensioners in the Years from 1989 to 2004
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2009, R. 16, nr 5 (66), s. 132-147, wykr., bibliogr. 22 poz.
Food : Science - Technology - Quality
Słowa kluczowe
Podaż, Produkty żywnościowe, Artykuły spożywcze, Emeryci
Supply, Food products, Foodstuffs, Pensioners
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem podjętych badań było określenie zmian podaży podstawowych grup produktów spożywczych w gospodarstwach emerytów i rencistów, jakie miały miejsce na przestrzeni szesnastu lat, tj. od 1989 do 2004 r., a więc w okresie początku i stabilizacji gospodarki rynkowej w Polsce. Materiał do badań stanowiły dane pochodzące z Roczników Statystycznych GUS z lat 1990-2005 z działu Budżety Gospodarstw Domowych, dotyczące podaży produktów zbożowych, mleka i przetworów mlecznych, mięsa i przetworów mięsnych, ryb i przetworów rybnych, masła i śmietany, jaj, innych tłuszczów, ziemniaków, owoców, warzyw i nasion roślin strączkowych oraz cukru i słodyczy. Proces urynkowienia gospodarski spowodował zarówno szereg pozytywnych, jak i negatywnych zmian w podaży grup produktów spożywczych. Do pozytywnych należy zaliczyć znaczne zmniejszenie podaży masła (50 %) i cukru (28 %), przy równoczesnym wzroście podaży owoców (25 %), zaś do negatywnych znaczne zmniejszenie podaży mleka i przetworów mlecznych (44 %), produktów zbożowych ogółem (20 %) oraz ziemniaków (33 %).W badanym okresie znacznym wahaniom podlegała podaż mięsa i przetworów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych. W konsekwencji jednak podaż mięsa wykazywała tendencję wzrostową zaś ryb spadkową. (abstrakt oryginalny)

The objective of this study was to determine the changes in daily supply of basic groups of food products in households of pensioners during a sixteen year period from 1989 to 2004, i.e. at the beginning and stabilization of the market economy in Poland. The research material included data from Statistical Yearbooks published from 1990 to 2005 by GUS (Central Statistical Office), Sections "Households Budgets". The data studied referred to the supply of cereals, milk and dairy products, meat and meet products, fish and fish products, butter and cream, eggs, other fats, potatoes, fruit, vegetables and legume, and sugar & sweets. The process of market economy stabilization in Poland caused many positive and negative changes in the supply of food product groups. Amidst the positive changes, there are: essential decrease in the supply of butter (50 %) and sugar (28 %), and a simultaneous increase in the supply of fruit (25 %) whereas the negative changes involve a considerable decrease in the supply of milk and dairy products (44 %), total cereals (20 %), and of potatoes (33 %). During the period studied, the supply of meat and meat products highly fluctuated as did the supply of fish and fish products. Generally, the supply of meat had an increasing tendency while the supply of fish - a decreasing tendency. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amorim Cruz J.A., Moreiras O., Brzozowska A.: Longitudinal changes in the intake of vitamins and minerals of elderly Europeans. Eur. J. Clin. Nutr., 1996, 50 suppl. 2, 77-85.
 2. Chwojnowska Z., Charzewska J., Rogalska-Niedźwiedź M., Chabros E., Wajszczyk B., Ziemlański Ś.: Ocena sposobu żywienia 70-letnich mieszkańców wybranej dzielnicy warszawskiej. Żyw. Człow. Metab., 1993, 20, 3, 189-200.
 3. de Groot C.P., West C.E., van Staveren W.A.: Meeting nutrient and energy requirements in old age. Maturitas, 2001, 38, 75-82.
 4. Gulbicka B.: Stan wyżywienia społeczeństwa polskiego na początku lat dziewięćdziesiątych. Przem. Spoż., 1993, 12, 318-321.
 5. Hasik J. (pod red.), Gawęcki J. (pod red.): Żywienie człowieka zdrowego i chorego. Wyd. Nauk. PWN. Warszawa 2005.
 6. Klebaniuk R., Kwiecień M., Matras J.: Proekologiczne modele odżywiania ludzi w wieku starszym. Żyw. Człow. Metab., 2003, 30, 1/2, 353-356.
 7. Kowrygo B., Sawicka B., Świstak E.: Zmiany w spożyciu owoców i warzyw w Polsce w latach 90. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1997, 3 (12), 61-69.
 8. Krajewski K.: Wybrane czynniki kształtujące zmiany w spożyciu tłuszczów stołowych w Polsce w latach 1990-1995. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1996, 4 (9), 32-46.
 9. Marshall T.A., Warren J.J., Hand J.S., Xie X.J., Stumbo P.J.: Oral health, nutrient intake and dietary quality in the very old. J. Am. Dent. Assoc., 2002, 133, 10, 1369-1379.
 10. Myszkowska-Ryciak J., Bujko J., Malesza M.: Ocena sposobu żywienia kobiet w podeszłym wieku zrzeszonych w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Warszawie. Żyw. Człow. Metab., 2003, 30, 1/2, 357-361.
 11. Pardo B., Sygnowska E., Waśkiewicz A., Piotrowski W., Broda G.: Zmiany spożycia żywności w populacji polskiej w latach 1984-1993. Żyw. Człow. Metab., 1997, 24, 1, 29-44.
 12. Przysławski J., Grygiel B.: Ocena sposobu żywienia grup kobiet otyłych w okresie przed menopauzą i po menopauzie. Żyw. Człow. Metab., 2003, 30, 1/2. 127-132.
 13. Roczniki statystyczne GUS z lat 1990-2005.
 14. Roszkowski W.: Specyfika żywienia ludzi starszych. Przem. Spoż., 1997, 6, 11-13, 38.
 15. Sadowska J., Śliwińska U.: Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia osób w wieku starszym, zamieszkałych na terenach wiejskich. Żyw. Człow. Metab., 2005, 32, 3, 187-202.
 16. Sikora E., Cieślik E., Filipiak-Florkiewicz A., Cetnarowicz I.: Ocena sposobu żywienia osób starszych zamieszkujących wybrane Domy Opieki Społecznej w Krakowie. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1998, 4 (17), 61-69.
 17. Szołtysek K.: Perspektywy i tendencje rozwoju produkcji żywności gerodietetycznej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2001, 3 (28) Supl., 31-40.
 18. Szponar L., Ołtarzewski M., Rychlik E.: Energia i białko w całodziennym pożywieniu różnych grup ludności w Polsce. Żyw. Człow. Metab., 2003, 30, 1/2, 113-119.
 19. Szponar L., Sekuła W.: Owoce, warzywa i ich przetwory w zapobieganiu i zwalczaniu chorób na tle wadliwego żywienia. Żyw. Człow. Metab., 1994, 21, 1, 64-78.
 20. Wajszczyk B., Chwojnowska Z., Rogalska-Niedzwiedź M., Charzewska J., Chabros E., Kokosa J.: Sposób żywienia kobie w wieku okołomenopauzalnym i pomenopauzalnym. Żyw. Człow. Metab., 2003, 30, 1/2, 372-376.
 21. Wierzbicka E., Brzozowska A., Roszkowski W.: Sposób żywienia oraz stan odżywienia ludzi starszych w Polsce w świetle danych z piśmiennictwa z lat 1980-1996. Roczniki PZH, 1997, 48, 1, 87- 101.
 22. Ziemlański Ś., Budzyńska-Topolowska J.: Żywienie a starość. Cz. I. Rola czynnika żywieniowego (energia, białko, tłuszcze, węglowodany) w procesie starzenia się organizmu. Żyw. Człow. Metab., 1994, 21, 3, 253-268.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu