BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzaska Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Koncepcja analizy strategicznej sieci na przykładzie analizy sieci relacji właścicielskich
The Concept of Network Strategic Analysis on the Example of Ownership Network Analysis
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 837-855, rys., tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Analiza strategiczna, Zarządzanie strategiczne, Giełda papierów wartościowych, Spółki giełdowe, Analiza sieciowa, Sieci międzyorganizacyjne
Strategic analysis, Strategic management, Stock market, Stock market companies, Network analysis, Inter-organizational networks
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule przedstawiono koncepcję analizy strategicznej sieci na przykładzie analizy sieci relacji właścicielskich. Zaproponowana koncepcja analizy strategicznej uwzględnia metody analizy sieci międzyorganizacyjnych oraz podstawowe miary statystyczne. Wybrany w artykule przykład pozwala dostrzec możliwości tej koncepcji w zarządzaniu strategicznym. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the concept of a strategic network analysis based on example of ownership network analysis. The proposed concept of strategic analysis takes into account the inter-organizational network analysis methods and basic statistical measures. Selected allows us to see the possibilities of this concept in strategic management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Allee, V. (2008). Value Network Analysis and value conversion of tangible and intangible assets. Published in Journal of Intellectual Capital, Volume 9, No 1, 2008 pp. 5-24.
 2. Bastian, M., Heymann, S. i Jacomy, M. (2009). Gephi: an open source software for exploring and manipulating networks. International AAAI Conference on Weblogs and Social Media.
 3. Batorski, D. i Zdziarski, M. (2009). Analiza sieciowa i jej zastosowania w badaniach organizacji i zarządzania. Problemy Zarządzania, 7(4), 26.
 4. Battiston, S. (2004). Inner structure of capital control networks. Physica A 338, s. 107-112.
 5. Blatt, E. (2009). Differentiating, describing, and visualizing scientific space: A novel approach to the analysis of published scientific abstracts. Scientometrics, 80(2), 385-406.
 6. Castells, M. (1996). The rise of the network society, the information age: Economy. Society and culture (Vol. 1). New York: Wiley.
 7. Cavdur, F. i Kumara, S. (2012). A network view of business systems. Science+Business Media, LLC.
 8. Changhyun, B., Yanggon, K., Hyeoncheol, L. i Kwangmi Ko, K. (2012). Automated Twitter data collecting tool and case study with rule-based analysis. ACM New York, NY, USA, Pages 196-204.
 9. Cherven, K. (2013). Network Graph Analysis and Visualization with Gephi. Packt Publishing Ltd.
 10. Czakon, W. (2005). Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa. Przegląd Organizacji, (9).
 11. Czakon, W. (2011). Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu. Przegląd Organizacji, 3.
 12. Czakon, W. (2012). Sieci w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 13. Di Noia, C. (1999). The stock-exchange industry: network effects, implicit mergers, and corporate governance. MARZO Working Paper No. 33.
 14. Dudycz, H. (2010). Visualization Methods in Business Intelligence Systems: an Overview. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna, nr 104 Data Mining and Business Intelligence, tom 16.
 15. Dudycz, H. i Korczak, J. (2011). Próba oceny użyteczności wizualizacji informacji w sieciach semantycznych - studium przypadku. Prace Naukowe, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 22-43.
 16. Elkin, P.M. (2013). Planowanie i strategie biznesowe, Oficyna Walters Kulwer Polska.
 17. Gao, X. i Guan, J. (2010). Network model of knowledge diffusion. Scientometrics (2012) 90:749-762.
 18. Gierszewska, G., Romanowska, M. (2014). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 19. Gurgul, H., Suder, M. (2010). Nieliniowa dynamika indeksów giełdowych WIG20 i ATX: analiza porównawcza, Katowice: Wydawnictwo AGH, Ekonomia Menadżerska nr 7.
 20. Hoppe, B. i Reinelt, C. (2010). Social network analysis and the evaluation of leadership networks. The Leadership Quarterly 21.
 21. Hou, H., Kretschmer, H., Liu, Z. (2008). The structure of scientific collaboration networks in Scientometrics. Scientometrics, 75(2), 189-202.
 22. Jarillo, J.C. (1988). On Strategic Networks. Strategic Management Journal 9(1): 31-41.
 23. Jõeveer, K. (2006). Sources of capital structure: Evidence from transition countries. CERGE-EI Working Paper, (306).
 24. Karczewska B. i Kowalska K. (1996). Klasyfikacja giełd. Życie Gospodarcze. (9), IV-V.
 25. Kawa, A. (2013). Sieci pionowe i poziome w gospodarce. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (277), 333-340.
 26. Kawa, A. (2014). Analiza sieciowa jako metoda badawcza w naukach o zarządzaniu. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (356), 40-49.
 27. Kimoto, T., Asakawa K., Yoda M., Takeoka M. (1990). Stock market prediction system with modular neural networks. In Neural Networks. 1990 IJCNN International Joint Conference on (pp. 1-6). IEEE.
 28. Klimas, P. (2014). Sieci innowacji. Implkacje bliskości organizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 29. Kuziak, K. (2011). Pomiar ryzyka przedsiębiorstwa. Modele pomiaru i ich ryzyko. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 30. Lee B., Jeong, Y.I. (2008). Mapping Korea's national R&D domain of robot technology by using the co-word analysis. Scientometrics, 77(1), 3-19.
 31. Leydesdorff, L. (2004). Top-down decomposition of the journal citation report of the social science citation index: Graph- and factor-analytical approaches. Scientometrics, 60(2), 159-180.
 32. Lichtarski, J. (1993). Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 33. Łobos, K. (2005). Organizacje sieciowe, W: R. Krupski (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Warszawa: PWE.
 34. McSweeney, P. (2009). Gephi Network Statistics, Google Summer of Code 2009 Project Proposal.
 35. Newman, M. (2003). The structure and function of complex networks. SIAM Review, 45, 167-256.
 36. Niemczyk, J. (2013). Strategia: od planu do sieci. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 37. Niemczyk, J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (2012). Sieci międzyorganizacyjne: współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania. Warszawa: C.H. Beck.
 38. Penc-Pietrzak, I. (2010). Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 39. Ratajczak-Mrozek, M. (2009). Istota podejścia sieciowego. Przegląd Organizacji 4/2009.
 40. Rea A. i Rea W. (2014). Visualization of a stock market correlation matrix. Physica A 400 109-123.
 41. Romanowska, M., Cygler J. (2014). Granice Zarządzania. Oficyna Wydawnicza- Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 42. Wang, J.C., Chiang, C.H., Lin S.W. (2010). Network structure of innovation: can brokerage or closure predict patent quality? Scientometrics, 84(3), 735-748.
 43. Yau, N. (2011). Visualize This: The Flowing Data Guide to Design. Visualization, and Statistics, Wiley.
 44. Zdziarski, M. (2012). Elita Wewnętrznego Kręgu i Centralne Firmy. Wyniki Badań Relacji Przez Rady Nadzorcze w Polskich Spółkach Giełdowych. Organization and Management, (150), 23-39.
 45. Zygmunt, A., Koźlak, J., Krupczak, Ł., Małocha B. (2009). Analiza blogów internetowych przy użyciu metod sieci społecznych. Automatyka/Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, 13, 673-681.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu