BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wąsowski Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, doktorant)
Tytuł
Rola gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej jako zabezpieczenia należytego wykonania umowy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane
The Role of the Performance Bond Issued by a Bank or an Insurance Company in the Public Procurement of Construction Works
Źródło
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny, 2014, nr 3, s. 182-192, schem., przypisy
Słowa kluczowe
Gwarancje bankowe, Zamówienia publiczne, Budownictwo
Banking guarantee, Public procurement, Construction sector
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł omawia rolę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, odnosząc się w szczególności do problematyki zamówień publicznych na roboty budowlane. W publikacji przedstawiono dwa podstawowe instrumenty mogące służyć jako zabezpieczenie - gwarancję bankową i gwarancję ubezpieczeniową. Autor analizuje szczegółowo istotę i konstrukcję tych form zabezpieczenia. W końcowej części opracowania zasygnalizowane są możliwe do wystąpienia ryzyka nadużyć ze strony zamawiającego w stosowaniu uprawnień wynikających z przedmiotowych gwarancji oraz bariery w ich stosowaniu widziane z perspektywy wykonawcy.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the role of the performance bond, referring in particular to the issue of public procurement of construction works. The paper presents the two basic instruments which can secure the contract - a performance bond issued by a bank and a performance bond issued by an insurance company. The author analyzes in detail the nature and structure of these forms of protection. In the final part of the study the risk of abuse by the Employer in the application of rights resulting from these bonds is indicated. Barriers to their use as seen from the perspective of the Contractor are also mentioned.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Z.J. Boczek, Realizacja inwestycji budowlanych w systemie zamówień publicznych oraz procedury FIDIC, Szczecin 2012, s. 60.
 2. J. Olszewska-Stompel, M. Stompel, Prawo Zamówień Publicznych - Wybór najkorzystniejszej oferty i zawieranie umów, Warszawa 2013, s. 186.
 3. M. Kania, Zamówienia Publiczne. Partnerstwo Publiczno-Prywantne. Koncesje na roboty budowlane lub usługi w prawie polskim., Warszawa 2014, s. 31.
 4. W. Płóciennik, Bariery małych i średnich przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych w Polsce - analiza systemowa, [w:] A. Borowicz (red.), Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych, Łódź 2010, s. 192.
 5. K. Padrak, R. Padrak, Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne, "Finanse Komunalne", 11/2006, s. 54.
 6. E. Gubernat, Gwarancje bankowe w obrocie gospodarczym, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 12, Wrocław 2008, s. 83.
 7. K. Ostrowska, Zabezpieczenie wykonania umowy w prawie zamówień publicznych - cz. I, [w:] Lex online, poz. 139808.
 8. I. Tomaszewska, Trendy Rozwojowe na rynku ubezpieczeń finansowych w Polsce, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 143, Poznań 2010, s. 412.
 9. A. Jańska, Ocena ryzyka w procesie udzielania ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych, [w:] Copernican Journal of Finance & Accounting, 2013, volume 2, issue 1, s. 100.
 10. A. Skrodzki, Wybrane produkty bankowe jako czynnik ograniczania ryzyka w małej i średniej firmie [w:] Studia i prace kolegium zarządzania i finansów SGH, Zeszyt Naukowy 95, Warszawa 2009, s. 156.
 11. A. Zacharzewski, Nadużycie gwarancji bankowej przez jej beneficjenta, "Prawo Bankowe", 2006, zeszyt 11, s. 37.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-0403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu