BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lenart Regina (Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Tytuł
Relacje między usługodawcą a usługobiorcą - wyzwania dla organizacji publicznej
The Relationship Between Provider and Customer - Challenges for Public Organizations
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 901-915, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje publiczne, Relacje organizacyjne, Oświata
Public institutions, Organizational relationships, Education system
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł zawiera charakterystykę relacji pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą w organizacji publicznej na przykładzie szkoły ponadgimnazjalnej. Wskazuje się, że relacje te przyczyniają do skuteczności i poprawności funkcjonowania tych organizacji. Stwierdzenie to nabiera szczególnego znaczenia w odniesieniu do organizacji publicznych, w szczególności instytucji szkolnictwa. Pomimo, że usługi te są bezpłatne, to pojawia się przekonanie o konieczności bycia konkurencyjnym i oferowaniu usług o wysokiej jakości. Poniższy dyskurs ma charakter teoretyczny. W podsumowaniu przedstawiono implikacje dla badaczy oraz perspektywy kształtowania relacji pomiędzy usługodawcą a usługobiorcą w placówkach szkolnych. (abstrakt oryginalny)

The article contains characteristics of the relationship between provider and recipient in the organization of the public on example of secondary school. It is pointed out that these relationships contribute to effectiveness and correctness of functioning of these organizations. This statement is particularly important in relation to public organizations, in particular education institutions. Although these services are free, it appears that it is necessary to be competitive and offer high quality services. The following is a theoretical discourse. As a conclusion, the implications for researchers and the outlook for relationship between provider and recipient in schools. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczyk, W. (2005). Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Warszawa: PWN.
 2. Castro, G., López Sáez, P., Navas López, J., (2004). The role of corporate reputation in developing relational capital, Journal of Intellectual Capital, Vol. 5 Iss: 4, s. 575-585.
 3. Danielak, W. (2012). Kształtowanie kapitału relacyjnego w małym i średnim przedsiębiorstwie, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 4. Dooly, L., Kirk, D. (2007). University-industry collaboration. Grafting an entrepreneurial paradigm onto academic structures, European Journal of Innovation Management, vol. 10, nr 3, s. 316-332.
 5. Edvinsson, L., Malone M.S. (2001). Kapitał intelektualny, Warszawa: PWN.
 6. Fazlagić, A.J. (2003). Marketingowe zarządzanie szkołą, Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.
 7. Jeżowski, A. (2012). Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą, Warszawa: Wolters Kluwer.
 8. Kołodziejczyk, J. (2011). Partycypacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zarządzaniu szkołą. W: G. Mazurkiewicz (red.), Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym. Refleksje, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Kożuch, B., Kożuch A. (2011). Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, Kraków: Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 10. Ledingham, J.A., Bruning S.D. (1998). Relationship management and public relations: Dimensions of an organization-public relationship, Public Relations Review, nr 24, 55-65.
 11. Lorenzoni, G., Lipparini, A. (1999). The leveraging of interfirm relationships as a distinctive organizational capability: a longitudinal study, Strategic Management Journal, Vol 20, No 4, s. 317-338.
 12. Mazur, J. (2001). Zarządzanie marketingiem usług, Warszawa: Difin.
 13. Mitręga, M. (2005). Marketing relacji. Teoria i praktyka, Warszawa: CeDeWu.
 14. Pike, S., Fernstrom, L., Roos, G. (2005). Managing Intellectual Capital in Practice, New York: Butterworth-Heinemann.
 15. Rogoziński, K. (2000). Nowy marketing usług, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
 16. Rybak, M. (2004). Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 17. Stewart, H., Hope, Ch., Muhlemann, A. (1998). Professional service quality, Journal of Retailing and Consumer Services, Vol. 5, No 4.
 18. Trutkowski, C. (2014). Szkoła współpracy: Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły. Raport zbiorczy z badania jakościowego, Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu