BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cieśliński Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Kowalewski Marcin (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Nawrocka Elżbieta (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Modele i metody audytu procesów biznesowych
Models and Methods of Business Processes Audit
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 128, s. 234-242, rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?
Słowa kluczowe
Audyt, Zarządzanie procesami, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Audit, Process management, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W celu zdefiniowania, na jakim poziomie rozwoju organizacyjnego (szczególnie w kierunku orientacji na procesy) znajduje się przedsiębiorstwo, niezbędne jest przeprowadzenie audytu organizacyjnego, w tym audytu procesów. Jego celem jest dostarczenie dowodów do identyfikacji faz rozwoju organizacyjnego (orientacja na funkcje, procesy i zdarzenia) oraz faz rozwoju w kierunku orientacji na procesy (narodziny, wzrost i doskonalenie). Celem niniejszego artykułu jest uwypuklenie roli audytu procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. (abstrakt oryginalny)

The article emphasizes the role of business process audit in Polish companies. The authors focus on the models and methods of business process audit like Capability Maturity Model (CMM), Model Process Enterprise Maturity Model (PEMM). They present also the new original tool of business process audit called Process Training Platform. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska M. (red.), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 2. Cieśliński W., Doskonalenie procesowej orientacji przedsiębiorstw. Model platformy treningu procesowego, monografia habilitacyjna, maszynopis, 2010.
 3. Cieśliński W., Kowalewski M., Binsztok A., Modele rozwoju organizacyjnego polskich przedsiębiorstw - orientacja na procesy a wdrażanie mechanizmów organizacyjnego uczenia się z wykorzystaniem Business Process Intelligence (BPI) i Service Oriented Architecture (SOA), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 17, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 4. Cieśliński W., Perechuda K., Podejście procesowe implementacji systemów informatycznych, [w:] Human Computer Interaction, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
 5. Cyfert S., Typologia metod doskonalenia procesów, [w:] M. Hopej, M. Moszkowicz, J. Skalik (red.), Wiedza w gospodarce i gospodarka oparta na wiedzy. Zarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego nr 94, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
 6. Cyfert S., Krzakiewicz K., Dojrzałość procesowa organizacji, [w:] J. Stankiewicz (red.), Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007.
 7. Hammer M., Engineer of reengineering finds fans in the ranks, "USA Today", July 5th 1996.
 8. Hammer M., Audyt procesów, "Harvard Business Review Polska" 2007, No. 56.
 9. Krupski R., Strategia a struktura. Struktury strategiczne, [w:] R. Krupski, M. Przybyła (red.), Struktury organizacyjne przedsiębiorstw i ich ugrupowań, Ossolineum, Wrocław 1996.
 10. McCormack K.P., Johnson W.C., Business Process Orientation, St. Lucie Press, London 2001.
 11. Mikuła B., W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków 2001.
 12. Nowosielski S (red.), Procesy i projekty logistyczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
 13. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwach sieciowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 14. Przybyła W., Wudarzewski W., Koziński J., Struktura organizacyjna jako narzędzie zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1995.
 15. Zieliński J.S. (red.), Inteligentne systemy zarządzania. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 16. www.gartner.group.com.
 17. http://www.business-process-management.info.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu