BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzpiot Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Jeziorski Przemysław (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Implementacja modeli CaViaR z wykorzystaniem rolowanej regresji kwantylowej
Implementation of CaViaR Methodology with Rolling Quantile Regression
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 117, s. 431-440, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Słowa kluczowe
Regresja kwantylowa, Model wektorowej autoregresji, Rynki finansowe
Quantile regression, Vector Autoregression Model (VAR), Financial markets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pracy zostanie przedstawione podejście regresji kwantylowej do szacowania VaR, które nie czyni założeń co do klasy rozkładu stóp zwrotu. W drugiej części pracy przedstawione zostaną modele CaViaR, które wykorzystują fakt występowania autokorelacji i skupiania się zmienności na rynkach finansowych. Poprawność modelu będzie zweryfikowana na podstawie testu Kupca, który weryfikuje hipotezę o zgodności liczby przekroczeń VaR z założonym poziomem istotności α. A zatem test sprawdzi, czy otrzymane wartości VaR nie są niedoszacowane lub przeszacowane, z uwagi na niedostosowanie założeń do empirycznego rozkładu stóp zwrotu. (abstrakt oryginalny)

The Quantile Regression does not assume normal distribution of market returns. A model with no assumption for portfolio provides estimates unbiased VaR, while Variance-Covariance approach underestimates Value at Risk. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bałamut T., Metody estymacji Value at Risk, Materiały i Studia, NBP, Warszawa 2002.
  2. Doman R., Doman M., Modelowanie zmienności i ryzyka: metody ekonometrii finansowej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
  3. Engle R., Manganelli S., CaViaR: Conditional autoregressive Value at Risk by regression quantiles, University of California, 2002.
  4. Koenker R., Bassett G., Regression quantiles, "Econometrica" 1978, vol. 46, no. 1.
  5. Koenker R., Hallock F., Quantile regression, "Journal of Economic Perspectives" 2001, vol. 15, no. 4.
  6. Kupiec P., Techniques for verifying the accuracy of risk management models, "Journal of Derivatives" 1995, no. 2.
  7. Trzpiot G., Implementacja metodologii regresji kwantylowej w estymacji VaR, Studia i Prace, nr 9, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
  8. Trzpiot G., Regresja kwantylowa a estymacja VaR, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1176, Wrocław 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu