BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burlita Augustyna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie), Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Badanie opinii studentów jako element oceny systemu jakości kształcenia na przykładzie opinii studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwesytetu Szczecińskiego
Questionnaire Survey Conducted among Students as an Element of the Evaluation of Education Quality System Quoting the Example of Students Attending the Faculty of Economics and Management University of Szczecin
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 23-34, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Nauczanie, Badanie opinii, Studenci, Jakość kształcenia
Teaching, Opinion research, Students, Quality education
Uwagi
summ.
Abstrakt
Głównym celem procesu bolońskiego jest utworzenie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, a to wymaga m.in. zapewnienia określonej jakości kształcenia na uczelniach. Szkoły wyższe, chcąc należeć do tego obszaru, muszą mieć odpowiedni system jakości kształcenia. Jednym z zasadniczych celów wprowadzania systemu oceny jakości kształcenia przez szkoły wyższe jest, oprócz monitorowania i podnoszenia jakości kształcenia na uczelni, ocena metod i warunków kształcenia oraz programów studiów i kadry nauczającej. Ocena ta może być oparta na wewnętrznej ocenie przeprowadzanej i dokumentowanej przez uczelnię (tzw. wewnętrzny system jakości kształcenia) oraz na ocenach zewnętrznej komisji (tzw. zewnętrzny system oceny jakości kształcenia). W obu przypadkach istotne znaczenie w ocenie jakości kształcenia mają opinie studentów na ten temat. Włączenie studentów, jako odbiorców usług edukacyjnych szkół wyższych, w proces oceny jakości kształcenia zwiększa ich zaangażowanie poprzez przejęcie współodpowiedzialności za przebieg kształcenia. Jest to ważne również z punktu widzenia formułowania oferty dydaktycznej, działań promocyjnych i kształtowania wizerunku uczelni, a tym samym pozyskiwania nowych studentów na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. (fragment tekstu)

The Bologna Process has made it inevitable to create and implement systems for education quality management at higher education institutions. It involves, among other things, a system for internal and external evaluation aimed at monitoring and improving the quality of education provided at any higher education institution. Therefore, the present paper is aimed at synthetic presentation of regulations adopted as part of the Bologna Process in the context of internal education quality system functioning at higher education institutions. It also describes the education quality system that is in operation at the Faculty of Economics and Management (WNEiZ) at University of Szczecin, determines the role that opinions held by students play in the evaluation of higher education quality and presents the results of the survey conducted in this scope at WNEiZ at US. The questionnaire survey allowed, among other things, to learn about subjective assessment made by students with reference to higher education curriculum, educational system, studying conditions and the teaching staff, all of which have a considerable influence on education quality system. The information in question is of major importance while formulating educational offer and taking promotional action as well as creating higher education institution's image (and hence recruiting new students) on a more and more competitive higher education market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jak zdobyć znak jakości. Informator. 2009. Poznań, Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  2. Kraśniewski A. 2007. Wpływ KSK na budowę wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia: wybrane zagadnienia. Artykuł w PDF, www.pka.edu.pl link forum jakości, dostęp dn. 8.07.2009 r.
  3. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V. 2002. Marketing. Podręcznik europejski. Warszawa, PWE.
  4. Proces Boloński. Informacja ogólna. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, http://www.nauka.gov.pl/index.jsp?place, dostęp dn. 23.05.2009 r.
  5. System Zarządzania Jakością Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US 2008, http://wneiz.pl, dostęp dn. 10.09.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu