BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drumlak Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Europejski obszar szkolnictwa wyższego - realizacja postulatów procesu bolońskiego
European Higher Education Area - Realisation of Bologna Process
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 35-52, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Deklaracja bolońska, Studenci, Program nauczania, System edukacji
Higher education, Bologna process, Students, Curriculum, Educational system
Uwagi
summ.
Abstrakt
W celu przybliżenia zagadnień związanych z tworzeniem europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego autorka podjęła w artykule problematykę związaną z wpływem globalizacji na wychowanie i kształcenie społeczeństwa, z promowaniem wizji Europy wiedzy oraz z realizacją postulatów wynikających z postanowień procesu bolońskiego w kraju i Europie. (fragment tekstu)

Author has summarised the impact of globalisation on the system of education presented in available literature. The article describes trends in development of education from XIXth century till XXIst century, together with challenges for education institutions (specially for higher one). Author has described the basis for establishing European Higher Education Area - EHEA as a response to economical, social and cultural globalization process. The article reveals the most significant facts and events that influenced Bologna Process and its declarations. The role of EHEA creating the vision of Europe of Knowledge has been emphasize. The progress of implementation of Bologna in Poland has been described. Author has paid attention to same drawbacks of the process of making higher education more common. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czerepaniak-Walczak M. 2006. Uczenie się czy studiowanie? Niektóre aspekty procesu bolońskiego [w: Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej]. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. Red. K.W. Jaskot, Szczecin 20-21 kwietnia 2006 r. Szczecin, InPlus Oficyna 415, 416.
 2. de Tchorzewski A.M. 2006. Globalizacja a procesy edukacyjne w szkole wyższej [w: Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej]. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. Red. K.W. Jaskot, Szczecin 20-21 kwietnia 2006 r. Szczecin, InPlus Oficyna 73-74, 76, 76-77, 78, 79, 78.
 3. Deklaracja Bolońska. 2004, http://www.staff.amu.edu.pl/~depechem/Biuletyn/2004/DB.html, dostęp dn. 10.10.2009 r.
 4. Domańska M. 2009. Badanie zatrudnialności absolwentów szkół wyższych, kompetencje przydatne na rynku pracy [w: Materiały z Seminarium Bolońskiego zorganizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie], Szczecin 3 lutego 2009 r. (materiały niepublikowane).
 5. Edukacja. 2009, http://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja, dostęp dn. 10.10.2009 r.
 6. Grosse T. 2006. Polska wobec Strategii Lizbońskiej. CFO 5/2006, http://cfo.cxo.pl/artykuly/52159/ /Polska.wobec.Strategii.Lizbonskiej.html, dostęp dn. 10.10.2009 r.
 7. Kość I. 2006. Struktura systemu szkolnictwa wyższego w Polsce [w: Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej]. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej. Red. K.W. Jaskot, Szczecin 20-21 kwietnia 2006 r. Szczecin, InPlus Oficyna 384, 387, 392.
 8. Kraśniewski A. 2007. Proces Boloński - idea, dokumenty, realizacja [w: Jakość kształcenia w szkołach wyższych]. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Red. T. Szulc, Wrocław 22-23 listopada 2007 r. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 33-34, 34, 34, 38, 41-63.
 9. Łagodzki P., Jaworska E. 2005. Proces Boloński a jakość nauczania - wybrane zagadnienia Pr. Nauk. AE Wroc. 1079 Standardy edukacyjne rachunkowości - praktyka i stan badań, 110, 111.
 10. Niemiec J. 2006. O polskim szkolnictwie wyższym - refleksji kilka [w: Wprowadzenie do pedagogiki szkoły wyższej]. Ogólnopolskie Seminarium Pedagogiki Szkoły Wyższej, Szczecin 20-21 kwietnia 2006 r. Szczecin, InPlus Oficyna, 393.
 11. Proces boloński - reforma szkolnictwa wyższego w ciągu najbliższych dziesięciu lat 2009, http://europe-direct.izba.zgora.pl/modules/news/article.php?storyid=634, dostęp dn. 10.10.2009 r.
 12. Proces Boloński 2020. Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego w nowej dekadzie. Komunikat z konferencji europejskich ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo wyższe, Luven i Louvai-la-Neuve 28-29 kwietnia 2009 r., http://www.nauka.gov.pl/mn/_gAllery/53/85/53852/ /20090709_Komunikat_Leuven-ostat.pdf, dostęp dn. 10.10.2009 r.
 13. Saryusz-Wolski T. 2009. Proces tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Cele i założenia, dotychczasowe rezultaty, http://www.erasmus.org.pl/s/p/artykuly/20/207/ /Bolonia%20Kalisz%206.06.2008%20-%20TSW.ppt., dostęp dn. 10.10.2009 r.
 14. Szulc T. 2007. Polskie szkolnictwo wyższe [w: Jakość kształcenia w szkołach wyższych]. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Red. T. Szulc, Wrocław 22-23 listopada 2007 r. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 25, 13-14, 13.
 15. Uchwała nr 120/2004 Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego z 21 października 2004 r., http://www.rgsw.edu.pl/?q=node/435, dostęp dn. 10.10.2009 r.
 16. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. DzU z 2005 r., nr 164, poz.1365; z 2009 r., nr 68, poz. 584, nr 157, poz. 1241.
 17. Woźnicki J. 2007. Wprowadzenie zasad Procesu Bolońskiego w Polsce [w: Jakość kształcenia w szkołach wyższych]. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Red. T. Szulc, Wrocław 22-23 listopada 2007 r. Wrocław, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 67-68.
 18. Wskaźnik skolaryzacji 2009. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wska%C5%BAnik_skolaryzacji, dostęp dn. 10.10.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu