BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukasik Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Realizacja strategii zarządzania wiedzą w organizacjach małopolski - wnioski dla kształtowania kultury organizacyjnej
Knowledge Management Strategy and Organizational Culture - Recommendations for Managers
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 439-448, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Strategia zarządzania, Zarządzanie wiedzą, Kultura organizacyjna
Management strategy, Knowledge management, Organisational culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje ostatnie badania strategii zarządzania wiedzą małopolskich organizacji. Badanie koncentruje się na takich strategiach zarządzania wiedzą, jak strategia kreowania wewnętrznego, strategia kreacji wiedzy przez współdziałanie, strategia absorpcji wiedzy i strategia rozszerzania wewnętrznego wiedzy. Rezultaty pokazują podstawowe działania wykorzystane w ramach wymienionych strategii. Artykuł zawiera wnioski dla menedżerów co do kształtowania kultury organizacyjnej.(abstrakt oryginalny)

This article presents recent investigation towards knowledge management strategies of organizations in Lesser Poland. The survey concentrates on knowledge management strategies like internal knowledge creation strategy, knowledge creation through cooperation, knowledge absorption strategy and knowledge dissemination strategy. The results show main activities used in every strategy stated above. Finally the article contains recommendations for managers concerning organizational culture shaping.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Hsing-Jung Hsieh, Organizational characteristics, Knowledge Management Strategy, Enablers, Process Capability: Knowledge Management Performance in U.S. Software Companies, maszynopis dysertacji, Lynn University, Florida.
  2. Ba L., Knowledge Management and Organizational Culture: A Social Action Perspective, maszynopis, The George Washington University, Pittsburg 2004.
  3. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, AE, Kraków.
  4. Mikuła B., Makowiec M., Wałęga A., Analiza determinant wdrażania strategicznego zarządzania wiedzą w organizacji, [w:] A. Potocki, Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, Difin, Warszawa 2007.
  5. Ming-Fong L., Relationship of organizational culture toward knowledge activities, "Business Process Management Journal" 2007, vol. 13, no 2.
  6. Saito A., Umemoto K., Ikeda M., A strategy-based ontology of knowledge management technologies, "Journal of Knowledge Management" 2007, vol. 11, no 1.
  7. Stach G., Business alliances At Eli Lilly: A successful innovation strategy, "Strategy and Leadership" 2006, vol. 34, no 5.
  8. Zheng W., The Impact of Organizational Culture, Structure and strategy on Knowledge Management Effectiveness and Organizational Effectiveness, maszynopis, University of Minnesota, Minnesota 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu