BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mesjasz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Michalak Martyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kształtowanie kultury organizacyjnej a zarządzanie wiedzą
Forming Organizational Culture and Knowledge Management
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 503-511, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Zarządzanie wiedzą
Corporate culture, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały zaprezentowane badania przeprowadzone w spółce matce międzynarodowej grupy kapitałowej z branży spożywczej. Zdiagnozowana została kultura organizacyjna, a następnie przeanalizowano związki pomiędzy kulturą a promowanymi w organizacji wzorcami sukcesu. Najsilniejszy związek ze sprzyjającymi wiedzy wartościami kultury, takimi jak wysoka tolerancja niepewności, równość i wspólnotowość, ujawniły następujące kryteria: kreatywność, wiara we własne możliwości, gotowość uczenia się, intuicja, otwartość umysłu i niepoddawanie się, mimo ponoszenia porażek. Można zatem wnioskować, że promowanie takich właśnie kryteriów zarówno w procesach selekcjonowania, motywowania, jak i oceniania pracowników przyczyni się do uformowania kultury organizacyjnej wspierającej wewnątrzorganizacyjny transfer wiedzy.(abstrakt oryginalny)

In companies operating in a changing market environment it has become crucial to use organizational culture as a catalyst and a tool for organizational changes. Properly shaped organizational culture may influence the growth of behaviour favorable to gaining knowledge and its interorganizational transfer. The forming process proceeds among others through reinforcing the patterns of professional success by managerial staff, which promote improvement and knowledge sharing. In the article a research is presented which was carried out in a parent company of an international capital group operating in the field of food industry. The organizational culture was studied and then the relations between the culture and patterns of professional success promoted in the organization were analyzed. The strongest relation with favorable to knowledge culture values such as high tolerance of uncertainty, equality and community have illustrated the following criteria: creativity, belief in one's abilities, readiness to learn, intuition, open-mindedness and not giving up despite failures. One can conclude, that promoting such criteria not only in selection, but also in motivating and assessing processes may contribute to forming organizational culture which could consequently support interorganizational knowledge transfer.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie ludźmi. Praktyczny przewodnik dla menedżerów liniowych, Dom Wy-dawniczy REBIS, Poznań 2007.
 2. Heskett J.L., Schlesinger L.A., Liderzy kształtujacy i utrwalający kulturę nastawioną na osiągnięcie wyników, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości,: Wydawnictwo Businessman, Warszawa 1997, s. 127-135.
 3. Hofstede G., Kultury i organizacje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 4. Mesjasz J., Kultura i klimat w organizacji transgresyjnej, [w:] M. Romanowska, P. Wachowiak (red.), Koncepcje i narzędzia zarządzania strategicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006, s. 635-646.
 5. Nonaka I., Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 6. Pfeffer J., Sutton R.I., Wiedza a działanie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 7. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 8. Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, Jossey-Bass, San Francisco-London 1986.
 9. Schein E.H., Przywództwo a kultura organizacyjna, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości, Wydawnictwo Businessman, Warszawa 1997.
 10. Schultz D.P., Schultz S.E. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 11. Sułkowski Ł., Kulturowa zmienność organizacji, PWE, Warszawa 2002.
 12. Zbiegień-Maciąg L., Kulturowa zmienność organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu