BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miś Alicja (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Menedżer jako doradca i mentor w karierze
Manager as a Consultant and Mentor in Career-Focused Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 522-532, rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Doradztwo zawodowe, Mentoring, Coaching, Zarządzanie menedżerskie
Careers advice, Mentoring, Coaching, Managerial managing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Doradztwo i mentoring w karierze są ważną, a zarazem specyficzną aktywnością związaną w organizacji z rolą menedżera. Menedżer jako mentor daje wsparcie, pomaga i udziela rad młodszym członkom załogi. Konsultant z kolei to osoba o specyficznej, profesjonalnej wiedzy, psychologicznych i interpersonalnych umiejętnościach, dająca wsparcie w kształtowaniu ścieżki kariery w ogóle. Obie role realizowane są na różne sposoby i mogą być charakteryzowane według takich kryteriów, jak: rodzaj niezbędnej wiedzy (profesjonalna vs. psychologiczna), długość trwania interwencji (sytuacyjna vs. dłużej trwające wsparcie), umiejscowienie roli organizacyjnej (działalność podstawowa vs. działalność peryferyjna), oczekiwane rezultaty (lepsze dopasowanie indywidualnych potrzeb do możliwości organizacji vs. lepsze rozumienie indywidualnych oczekiwań i ograniczeń).(abstrakt oryginalny)

Consultancy and mentoring are important and specific activities often combined with the manager's role in an organization. A mentor is a manager who can provide support, help and advice to more junior members of staff. A consultant is a person with specialist knowledge, psychological and interpersonal skills who can give support in shaping the whole individual path of career. These two roles are played in different ways because of such characteristics as: important knowledge (professional vs. psychological), durability of action (situational vs. longer support), placement in organizational role (core activity vs. peripheral activity), expected outcomes (better matching of individual needs to organizational possibilities vs. better understanding of individual expectations and barriers). Both are fruitful for organizations provided that they are situationally performed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen T.D., Eby L.T., Poteet M.L., Lentz E., Lima L., Career benefitsassociated with mentoring dor protégés: A meta-analysis, "Journal of Applied Psychology" 2004 no 89.
 2. Bartkowiak G., Skuteczny kierownik: model i jego empiryczna weryfikacja, AE, Poznań 2003.
 3. Baruch Y., Managing Careers. Theory and Practice, Prentice Hall, Harlow 2004.
 4. Carbery R., Garavan T.N., Conceptualizing the participation of managers in career-focused learning and development: a framework, "Human Resource Development Review", December 2007, vol. 6, no 4.
 5. Garvey B., Garrett-Harris R., The Benefits of Mentoring: a Literature Review, The Mentoring and Coaching Research Unit, Sheffield Hallam University, 2005.
 6. Gibb S., Human Resource Development. Process, Practices and Perspectives, Palgrave Macmillan, New York 2008.
 7. Gilley J.W., Eggland S.A., Gilley A., Principles of Human Resource Development, Basic Books, New York 2002.
 8. Griffeth R., Hom P., Innovative Theory and Empirical Research on Employee Turnover, Information Age Publishing, Greenwich, CO. 2004.
 9. Hall D.T., Careers In and Out of Organizations, Sage Publications, Inc., Thousand Oaks, CA 2002.
 10. Helzett S.A., Gibson S.K., Mentoring and HRD: Where we are and where we need to go, "Advances in Developing Human Resources" 2005, no 7(4).
 11. Koźmiński A., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 12. Milne A.R., Executive career counselling, "British Journal of Guidance and Counselling", September 1988, vol. 16, no 3.
 13. Mintzberg H., The Nature of Managerial Work, Harper&Row, New York 1973.
 14. Miś A., Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, UE, Kraków 2007.
 15. Montross D.H., Shinkman Ch.J., Career Development: Theory and Practice, Charles C. Thomas Publisher, Springfield IL. 1992.
 16. Oleś P.K., Psychologia przełomu połowy życia, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2000.
 17. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007a.
 18. Pocztowski A., Wokół strategicznych problemów i kierunków rozwoju zzl, [w:] S. Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w Polsce, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007b.
 19. Super D.E., Career and life development, [w:] D. Brown, L. Brooks (red.), Career Choice and Development, Jossey-Bass, San Francisco 1990.
 20. Swanson R.A., Holton III E.F., Foundations of Human Resource Development, Berrett-Koehler Publishers, Inc., San Francisco 2001.
 21. Swart J., Mann C., Brown S., Price A., Human Resource Development. Strategy and Tactics, Elsevier, Oxford 2005.
 22. Wanberg C.R., Welsh E.T., Hezlett S.A., Mentoring research: A review and dynamic process model, [w:] J.J. Martocchio, G.R. Ferris (red.), Research in Personnel and Human Resources Management, Elsevier Science, Oxford UK 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu