BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molek-Winiarska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zarządzanie stresem - nowa kompetencja menedżera
Stress Management - the New Competence of a Manager
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 533-540, tab., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Zarządzanie stresem, Kompetencje, Zarządzanie menedżerskie
Stress management, Competences, Managerial managing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesny menedżer to niewątpliwie człowiek, który posiada umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zawodowymi. Oznacza to, że jedną z istotnych kwalifikacji na tym stanowisku jest odporność na stres. Jednakże ważne jest również, by menedżer nie tylko radził sobie ze stresem zawodowym, ale potrafił nim zarządzać w odniesieniu do poszczególnych pracowników i całej organizacji. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie tematyki programów zarządzania stresem na poziomie organizacji (organizational level interventions), a także wskazanie na ważną rolę menedżerów i ich kompetencji w zakresie podejmowania działań interwencyjnych.(abstrakt oryginalny)

Nowadays a leader of an organization is a person who perfectly manages occupational stress. One of the most wanted interpersonal skills is coping with stress. However, an efficient manager is not only a person who copes with stress, but also one who has competence with stress management interventions. The main aim of this article is to show different organizational level interventions in stress management and the essential role of the managers in these processes.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 2. Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunek i dynamika zmian, Monografie i Opracowania nr 155, AE, Wrocław 2003.
 3. Cooper C.L., Liukkonen P., Cartwright S., Stress Prevention in the Workplace, European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions, Dublin1996.
 4. Cox T., Griffiths A., Rial-González E., Badania nad stresem związanym z pracą, raport Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Institute of Work, Health & Organisations, University of Nottingham Business School, 2006.
 5. Dewe P., O'Driscoll M., Stress management interventions: what do managers actually do?, "Personel Review" 2002, vol. 31, no 1/2.
 6. Graveling R.A., Crawford J.O., Cowie H., Amati C., Vohra S., A Review of Workplace Interventions that Promote Mental Wellbeing in the Workplace, draft report, Institute of Occupational Medicine, Edinburgh 2008.
 7. Lazarus R.S., Folkman S., Stress, Appraisal and Coping, Springer, New York 1984.
 8. Listwan T. (red.), Słownik zarządzania kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 9. Molek-Winiarska D., Organizacyjne i indywidualne programy zarządzania stresem, Współczesne Zarządzanie nr 1/2010
 10. Ogińska-Bulik N., Stres zawodowy, Difin, Warszawa 2006.
 11. Parkes K.R., Sparkes T.J., Organizational interventions to reduce work stress; are they effective?, contract research report 193/1998 for Health & Safety Executive 1998.
 12. Randall R., Griffiths A., Cox T., Evaluating organizational stress-management interventions using adapted study designs, "European Journal of Work and Organizational Psychology" 2005, vol. 14, no 1.
 13. Selye H., Stres okiełznany, PIW, Warszawa 1977.
 14. The Management Standards for Work-Related Stress,http://www.hse.gov.uk/stress/standards/, 3.03.2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu