BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajaczkowski Małgorzata
Tytuł
Sekwencyjność rozwoju stosunków GATT/WTO z krajami rozwijającymi się
Sequential development of GATT/WTO relations with developing countries
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 4, s. 33-57, tab.
Słowa kluczowe
Kraje rozwijające się, Handel międzynarodowy, Liberalizm handlowy
Developing countries, International trade, Trade liberalization
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu, Światowa Organizacja Handlu
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), World Trade Organization (WTO)
Abstrakt
Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization, WTO) stoi obecnie przed największym wyzwaniem, jakim jest pomyślne zakończenie negocjacji wielostronnych w ramach rundy z Doha. Rozpoczęta w 2001 r. runda, zwana rozwojową (Doha Development Agenda, DDA) jest najdłużej trwającą serią rokowań handlowych w całej historii Układu Ogólnego w sprawie Ceł i Handlu (General Agreement on Trade and Tari†s, GATT) i Światowej Organizacji Handlu. Kraje rozwijające się odgrywają w niej zasadniczą rolę ze względu na żywotne interesy gospodarcze i wolę aktywnego zaangażowania w negocjacje. Sytuacja taka jest zupełnie nowa, ponieważ podczas poprzednich rund GATT kraje te były biernymi obserwatorami podejmowanych decyzji. Zadowalał je bowiem status krajów objętych specjalnymi preferencjami handlowymi, gdzie zasada wzajemności obarczona była licznymi wyjątkami i zwolnieniami.(fragment tekstu)

!e aim of the paper is to present the sequences of development of relations between developing countries and the institutions like GATT and WTO. First, I attempted to answer the question on what are the causes lying behind the weak activities of developing countries within the GATT and their rising participation in the "nal stage of the GATT's operation. Second, I focused on the role and signi"-cance of developing countries within the WTO multilateral talks called the Doha Development Round. Undoubtedly the guarantee of their growing signi"cance in the ongoing WTO multilateral negotiations is a condition for reaching the "nal agreement. Nevertheless it is more di#cult to get approval to new stage of trade liberalisation from developing countries due to creation of numerous coalitions and groups of interests consisting of developing countries that allow them to better and more e#ciently defend their interests. !eir impact on is much stronger comparing to the GATT period and their active participation in international trading system enable them to meet their objectives and ful"l their interests.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Hoekman B., Kostecki M. M., Ekonomia światowego systemu handlowego. WTO: zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 561.
 2. Kaczurba J., Unia Europejska w WTO, "Studia i Materiały IkiCHZ" 2004, nr 82, s. 19.
 3. Laird S., Market Access issues and the WTO: an overview, w: B. Hoekman, A. Mattoo, P. English, Development, Trade and the WTO, The World Bank, Washington, D.C. 2000, s. 100.
 4. Laird S., Market Access issues and the WTO: an overview, w: B. Hoekman, A. Mattoo, P. English, Development, Trade and the WTO, The World Bank, Washington, D.C. 2000, s. 98.
 5. Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2001, s. 137.
 6. Mroczek W., Cła w GATT i WTO, w: Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka -Wyrzykowska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002, s. 107.
 7. Narlikar A., International Trade and Developing Countries. Bargaining Coalitions in GATT and WTO, Routledge, London and New York 2003, s. 35.
 8. Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka -Wyrzykowska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002, s. 163.
 9. Singh J. P., The evolution of national interests: new issues and North-South negotiations during the Uruguay Round, w: Negotiating Trade: Developing Countries in the WTO and NAFTA, red. J.S. Odell, Cambridge University Press 2006, s. 42, 51.
 10. Srinivasan T. N., Developing countries in the world trading system: from GATT 1947 to the Ministerial Meeting of WTO, 1999, The Economic Growth Centre, No. 566, Yale University 2001, s. 1051.
 11. Synowiec E., Zasady handlu wynikające z Porozumienia w sprawie tekstyliów i odzieży, w: Polska w WTO, red. J. Kaczurba, E. Kawecka -Wyrzykowska, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2002, s. 218-219.
 12. The Cairns Group Member Countries, http://www.cairnsgroup.org/map/index.html
 13. The Doha Round: setting a deadline, defining a final deal. Interim Report, red. J. Bhagwati, P. Sutherland, January 2011, s. 11.
 14. Unfinished Business? The WTO's Doha Agenda, red. W. Martin, A. Mattoo, The World Bank, Washington, D.C. 2011, s. 6.
 15. Wilkinson R., The World Trade Organizations and the governance of global trade, w: Global Trade Governance: the WTO at the crossroads, "EPC Working Paper", European Policy Centre, December 2006, s. 7.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.4.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu