BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biernat-Jarka Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Planutis Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu poziomu innowacyjności sektora MŚP
The Role of the Institutions of Business Environment in Supporting the Innovativeness of the SME Sector
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 11-22, rys., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Instytucje otoczenia biznesu, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność, Fundusze unijne, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Business environment institutions, Small business, Innovative character, EU funds, Operational Programme Innovative Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono znaczenie instytucji otoczenia biznesu (IOB) w rozwoju działalności przedsiębiorstw poprzez świadczenie bezpłatnych, proinnowacyjnych usług. Opracowanie prezentuje definicje innowacji, działalności innowacyjnej oraz charakteryzuje typy powiązań w procesie innowacyjnym i instytucje otoczenia biznesu. W artykule omówiono także działanie skierowane do instytucji otoczenia biznesu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dzięki któremu świadczone są bezpłatnie proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorców. Zaprezentowano także ocenę usług dla sektora MŚP wspieranych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

In the article there is presented the role of the Institutions of business environment (IBE) in the development of the entrepreneurs activity by the free proinnovative services. The study presents the definitions of innovation, innovative activity and characterizes the types of the connections in the innovative process and the institutions of business environment. In the article there is discussed also the operation directed to the institutions of business environment within the scope of The Operational Programme Innovative Economy, by which there are serviced the free proinnovative services for entrepreneurs. There is presented the evaluation of the services for SME sector supported by the Polish Agency for Enterprise Development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Biernat-Jarka A., Grzymska E., Bariery wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie firm sektora MŚP, ScientarumPolonarum Acta, Oeconomia, 9 (1), SGGW, Warszawa 2010.
 2. Earle M.D., Innovation in the food industry, "Trends in Food Science & Technology" 1997, vol. 8.
 3. Matusiak K.B. (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008.
 4. Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD i Eurostat, Warszawa 2008.
 5. Raport z badania "Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce" przeprowadzonego przez konsorcjum PSDB Sp. z o.o., ASM - Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Quality Watch Sp. z o.o. w 2010 r. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010, http://ksu.parp.gov.pl/.
 6. Ronde P., Hussler C., Innovation in regions: What does really matter?, "Research Policy" 2005, vol. 34, Elsevier Science, Amsterdam.
 7. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 8. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Warszawa 2010, http://www.mg.gov.pl/files/upload/8697/wrzesien%202010.pdf.
 9. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o prowadzeniu polityki rozwoju, DzU 2006 nr 227, poz. 1658 z późn. zm.
 10. www.inwestycje.pl/gpw/aktualnosci_gpw/model_scoringowy_a_portfel_akcji;4282;0.html.
 11. www.malopolska.pl/Przedsiebiorca/OtoczenieBiznesu/Strony/default.aspx.
 12. www.pi.gov.pl/IOB/chapter_86459.asp.
 13. www.rarr.rzeszow.pl/.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu