BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mierzejewska Sylwia (Koszalin University of Technology), Piepiórka-Stepuk Joanna (Koszalin University of Technology), Masłowska Sandra (Koszalin University of Technology)
Tytuł
Ultrasound application for removal of protein impurities from piping elements
Zastosowanie ultradźwięków do usuwania zanieczyszczeń białkowych z elementów instalacji rurowych
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 139-146, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Artykuły higieniczne, Zanieczyszczenie środowiska, Maszyny i urządzenia
Sanitary articles, Environmental pollution, Machinery and equipment
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących usuwania zanieczyszczeń białkowych z elementów instalacji przesyłowych w myjce ultradźwiękowej. Zanieczyszczenia usuwano z miejsc podatnych na niedomycie w instalacjach Clean In Place, a więc z kolanek, zaworów klapowych i kulowych oraz z trójników. Celem pracy była ocena skuteczności procesu mycia w myjce ultradźwiękowej w/w elementów w zależności od mocy ultradźwięków, środka chemicznego (NaOH), temperatury i czasu trwania procesu. Do oceny skuteczności mycia zastosowano metodę wizualną i testy Clean-Trace™ Surface Protein Plus, opierające się na reakcji barwnej miedzi z kompleksami białkowymi w skali 5 punktowej. Wyniki badań wskazują, że zastosowanie ultradźwięków i czystej wody nie zapewniają całkowitego usunięcia zanieczyszczeń białkowych z mytych powierzchni. Dopiero zastosowanie środka chemicznego i podwyższenie temperatury wpływa na poprawę skuteczności mycia. Najlepszą skuteczność mycia w myjce ultradźwiękowej, w najkrótszym czasie uzyskano przy pełnej mocy ultradźwięków i temperaturze 40°C.(abstrakt oryginalny)

The paper presents results of the studies on the removal of protein impurities from the system components of transmission installation in an ultrasonic cleaner. Contamination was removed from the places susceptible to underwashing in Clean In Place systems, from elbows, flap and ball valves and tees. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the cleaning process in an ultrasonic cleaner depending on the power of ultrasound, a chemical (NaOH), temperature, and duration of the process. To evaluate the effectiveness of the method of cleaning Clean-Trace™ Surface Protein Plus visual tests were applied, which were based on the color reaction of copper and the protein complexes in the 5-point scale. Application of ultrasound and clean water does not completely remove protein contaminants from the cleaned surfaces. Application of chemical and high temperature improves the efficiency of the process. The fastest maximum cleaning efficiency was achieved in an ultrasonic cleaner at full load and 40°C of ultrasound.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chandrapala, J.; Oliver, C.; Kentish, S.; Ashokkumar, M. (2012). Ultrasonics in food processing. Ultrasonics Sonochemistry, 19, 975-983.
  2. Diakun, J. (2011). Metody i kryteria oceny stopnia umycia powierzchni urządzeń przetwórstwa spożywczego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 3, 20-21.
  3. Diakun, J. (2013). Przegląd, systematyka i analiza metod mycia. Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego, 1/4, 5-10.
  4. Gallego-Juarez, J.A.; Riera, E.; Fuento Blanco, S.D.L.; Rodriguez, C.G.; Acosta, A.V.M.; Blanco, A.(2007). Application of high-power ultrasound for dehydration of vegetables: Process and devices. Drying Technology, 25, 1893-1901.
  5. Leighton, T.; Birkin, P.; Offin, D. (2013). A new approach to ultrasonic cleaning. The Journal of the Acoustical Society of America, 133, 3314-3314.
  6. Mierzejewska, S.; Diakun, J.; Piepiórka-Stepuk J.; Zając M. (2013). Skuteczność mycia w systemie CIP wybranych elementów instalacji przesyłowych. Nauki Inżynierskie i Technologie, 3, 70-79.
  7. PN-EN 50242-2004. (2004). Elektryczne zmywarki do użytku domowego. Metody badań cech funkcjonalnych.
  8. Reidenbach, F. (1994). ASM Handbook Volume 5: Surface Engineering. ASM International, ISBN: 978-0871703842.
  9. Śliwiński, A. (2001). Ultradźwięki i ich zastosowanie. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, ISBN 83-204-2567-0.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu