BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosiński Krzysztof, Opałka Benedykt (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Finansowanie projektów inwestycyjnych na poziomie lokalnym w Polsce w latach 2010-2013
Financing local investment projects in Poland in 2010-2013
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 4, s. 177-217, rys., tab.
Słowa kluczowe
Projekty innowacyjne, Kryzys finansowy, Strategia Europa 2020, Strategia lizbońska
Innovative Projects, Financial crisis, Europe 2020 Strategy, Lisbon Strategy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W roku 2010 przyjęto jeden z ważniejszych dokumentów kierunkowych ustalających podstawowe cele rozwoju Unii Europejskiej pod nazwą "Strategia Europa 2020". Dokument ten stanowi kontynuację polityki rozwoju ujętej wcześniej w strategii lizbońskiej, uwzględnia on jednak zarówno uwarunkowania wypływające z globalnego kryzysu finansowego, jak i negatywne doświadczenia niektórych państw członkowskich, w których kryzys początkowo finansowy przekształcił się w poważny kryzys społeczno -gospodarczy. Strategia Europa 2020 ogniskuje się zasadniczo na trzech najważniejszych zakresach problemowych: rozwoju inteligentnym i rozwoju zrównoważonym oraz działaniach sprzyjających włączeniu społecznemu.(fragment tekstu)

The paper contains the results of regional studies conducted for the compliance of development projects with the objectives of the Europe 2020 Strategy, and with a particular focus on innovative projects. The specific aim of the study was to analyze the projects for which contracts for co-financing from EU funds have been concluded, and which are consistent with both the priorities of the Strategy, and the general objectives of the European Union up to 2020. The analysis was conducted in groups of projects corresponding to the objectives of the Strategy. fie results of the study clearly showed the diversity (in terms of financial value and quantitative measure) of development projects at two levels of local government: district (powiat) administration and municipal administration, as well as the role of private sector activity in implementing innovations. Especially noticeable was strengthening of "self -government approach" to social issues, which are in the scope of an impact of the public authorities at regional and local level. Growing importance of the social services development coincides with the gradual decreasing of the scope of investments in technical infrastructure. Meanwhile the activity in the field of innovation focused clearly in the private sector units.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Churski P., Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych, "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno -Ekonomicznej we Włocławku. Nauki Ekonomiczne" t. XIX, z. 3: Gospodarka regionu na Jednolitym Rynku Europejskim. Wybrane zagadnienia, Włocławek 2005, s. 25.
  2. Jarosiński K., Opałka B., Finansowanie projektów rozwojowych na poziomie regionalnym i lokalnym w Polsce a założenia Strategii Europa 2020, w: Strategia Europa 2020 a gospodarka regionalna i lokalna w Polsce, pr. zb. pod red. Z. Strzeleckiego, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014, s. 32-33.
  3. Opracowanie własne na podstawie bieżącej ewidencji oraz stanu realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych w ramach Krajowego Systemu Informatycznego, MRR, Warszawa 2013.
  4. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020, Komunikat Komisji Europejskiej z dnia 3.03.2010 r., Bruksela 2010, s. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.4.7
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu