BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Popławska Joanna, Zuzanna
Tytuł
Infrastruktura przestrzeni konsumpcji we współczesnych miastach w Polsce
Infrastructure of consumption space in contemporary municipalities in Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2014, nr 4, s. 239-255, tab.
Słowa kluczowe
Centra handlowe, Infrastruktura społeczna, Miasto
Shopping centres, Social infrastructure, City
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przestrzeń miejska związana z konsumpcją tworzy odrębną infrastrukturę, która sprzyja konsumowaniu dóbr, usług oraz zagospodarowywaniu czasu wolnego, zaspokaja, ale równocześnie kreuje potrzeby mieszkańców miast, a także pełni szereg istotnych funkcji społecznych, ekonomicznych oraz architektoniczno-urbanistycznych. Celem opracowania jest scharakteryzowanie infrastruktury przestrzeni konsumpcji w centrach wybranych miast wojewódzkich w Polsce, opis zachodzących w ich obrębie przemian oraz ocena powiązań pomiędzy poszczególnymi elementami analizowanej infrastruktury. Wybór analizowanych miast wynika z jednej strony z relatywnie wysokiej, a równocześnie zróżnicowanej dynamiki rozwoju infrastruktury przestrzeni konsumpcji, z drugiej zaś podyktowany jest odmienną tradycją miejską w każdym z tych ośrodków oraz usytuowaniem w odmiennych gospodarczo i kulturowo regionach kraju. W każdym z tych miast przestrzeń konsumpcji była organizowana i reorganizowana w innym trybie administracyjnym, przy odmiennych postawach i działaniach zarówno władz miasta, jak i jego mieszkańców. (fragment tekstu)

The importance of particular types of infrastructure of consumption space ineach of the analyzed municipalities is different, due to the historical conditions and policies and actions of municipal authorities, investors, and increasingly active residents. Until the advent of modern shopping malls into town centers, markets and shopping streets were very important for consumption in towns. The presence of modern shopping malls contributes to the weakening of the commercial and social significance of the other two types of urban infrastructure of consumption space. In order to prevent those negative trends local authorities invest in revitalization, changing traffic patterns and public festivities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Autorskie badanie "Infrastruktura przestrzeni konsumpcji we współczesnych miastach w Polsce" przeprowadzone w Kolegium Ekonomiczno -Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ramach BMN 2013 (KES/BMN/11/13).
 2. Burda P., Hamaki już kołyszą. Uroczyście otwarto salon miejski na kieleckim rynku, 4.08.2013, http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130804/POWIAT0104/130809559, dostęp 5.11.2013.
 3. Błaszczyk M., Kłopot S. W., Pluta J., Stare i nowe problemy społeczne wielkiego miasta. Socjologiczne studium konsumpcji na przykładzie Wrocławia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 4. Bierwiaczonek K., Lewicka B., Nawrocki T., Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2012, s. 37.
 5. Cegłowska A., Matykowski R., Przestrzenie publiczne i ich znaczenie w dużym mieście, w: Studia miejskie. Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, red. J. Słodczyk, A. Dembicka -Niemiec, Opole 2010, s. 245-246.
 6. Castells M., Kwestia miejska, PWN, Warszawa 1982 (I wydanie 1972).
 7. Centrum handlowe Manufaktura, http://www.manufaktura.com/.
 8. Dymnicka M., Przestrzeń publiczna a przemiany miasta.
 9. Galeria Handlowa Stary Browar, http://starybrowar5050.com
 10. Galeria Echo, http://www.galeriaecho.pl/
 11. Galerii Korona, http://www.galeria-korona.pl/
 12. Galeria Alfa, http://www.alfacentrum.com.pl/bialystok/
 13. Galeria Białej, http://www.atrium-biala.pl/
 14. Hołownia M., Białystok 2006-2010, Urząd Miejski w Białymstoku, Białystok 2010, s. 6.
 15. http://www.bialystok.pl/1191-twoje-centrum-miasta/default.aspx, dostęp 14.11.2013.
 16. Institute of design Kielce, http://www.idkielce.pl/pl/wydarzenia/aktualne/90-wplyn-na-rynek, dostęp 7.11.2013.
 17. Kietliński M., Archiwum Państwowe w Białymstoku, http://www.bialystok.ap.gov.pl/teksty/rynek_kosciuszki.pdf, dostęp 15.11.2013.
 18. Jałowiecki B., Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 19. Jałowiecki B., Społeczne wytwarzanie przestrzeni, Książka i Wiedza, Warszawa 2010.
 20. Jałowiecki B., Percepcja przestrzeni Warszawy, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 2 (2), s. 86.
 21. Jałowiecki B., Szczepański M., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009, s. 395-405.
 22. Kaczmarek T., Struktura przestrzenna handlu detalicznego. Od skali globalnej do lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2010, s. 9-52.
 23. Kuczyński J., Mikołajczyk J., Wpływ powstania i funkcjonowania Centrum Handlu, Sztuki i Biznesu Stary Browar na rozwój społeczno -gospodarczy Poznania, w: Zarządzanie usługami w gospodarce rynkowej: handel, gastronomia, turystyka, red. J. Mikołajczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Usług, Poznań 2007, s. 80.
 24. Majer A., Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa 2010, s. 68.
 25. Materiały promocyjne miasta Poznania, Zakupy, w: Poznań warto zobaczyć, http://www.poznan.pl/mim/turystyka/pobierz-folder-publikacje,p,16577.html, dostęp 26.09.2013.
 26. Mały ruch graniczny z Białorusią wstrzymany. Polska musi poczekać na Litwę, 15.01.2013, gazeta.pl,http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35241,13215773,Maly_ruch_graniczny_z_Bialorusia_wstrzymany__Polska.html, dostęp 15.11.2013.
 27. Oficjalna strona internetowa Urzędu Miasta Łódź, http://mia100kamienic.lodz.pl/, dostęp 20.11.2013.
 28. Pazdur J., Dzieje Kielc do 1863, Ossolineum, Wrocław 1971, s. 46-48.
 29. Poczobut A., Białystok w białoruskich mediach: miasto tanich zakupów, gazeta.pl, 17.01.2013, http://bialystok.gazeta.pl/bialystok/1,35235,13254628,Bialystok_ w_bialoruskich_mediach__miasto_tanich_zakupow.html, dostęp 15.11.2013.
 30. Portal informacyjny miasta Poznania, http://poznan.naszemiasto.pl/artykul/galeria/2014360,parkowanie-w-poznaniu-na-cwaniaka-na-polwiejskiej-zdjecia,id,t.html, dostęp 7.10.2013.
 31. Portal informacyjny miasta Poznania, http://www.poznan.pl/mim/wiadmag/news/rusza-remont-ulicy-polwiejskiej,1381.html, dostęp 7.10.2013.
 32. Rutkowska G., Analiza porównawcza infrastruktury technicznej i społecznej w wybranej gminie z wymogami UE, "Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska" 2007, z. 2 (36).
 33. Ruszy generalna przebudowa ulicy Lipowej, 2.02.2011, http://www.bialystokonline.pl/ruszy-generalnaprzebudowa-ulicy-lipowej,artykul,58167,1,1.html, dostęp 15.11.2013.
 34. Sobczyński M., Wolaniuk A., Współczesne tendencje przemian centrów dużych miast Polski na przykładzie Łodzi, Gdańska i Krakowa, w: Studia miejskie. Funkcje miast jako czynnik kształtowania przestrzeni miejskiej, red. J. Słodczyk, A. Dembicka -Niemiec, Opole 2010, s. 17.
 35. Strona internetowa projektu, http://www.ec1lodz.pl/Nowe_Centrum_Lodzi,11, dostęp 20.11.2013.
 36. Strona internetowa Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje, http://www.inwestycje.kielce.pl/echo_galeria_echo.htm, dostęp 14.11.2013.
 37. Strona internetowa Galerii Korona w Kielcach, http://www.galeria-korona.pl/O-Galerii/Historia.html, dostęp 14.11.2013.
 38. Strona internetowa Galerii Korona, http://www.galeria-korona.pl/eventy/W-najbli szymczasie.html, dostęp 14.11.2013.
 39. Strona internetowa hipermarketu Auchan, http://www.auchan.pl/auchan-bialystok-produkcyjna/historia-sklepu, dostęp 16.11.2013.
 40. Strona internetowa Manufaktury, http://www.manufaktura.com/26/o_nas, dostęp 18.11.2013.
 41. Szał zakupów. Białorusini kupili u nas towary za blisko 800 mln złotych, 29.01.2013, http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130129/REG00/130129589, dostęp 15.11.2013.
 42. Ul. Lipowa. Kupcy załamani. Obroty spadły nawet o połowę, 1.05.2013, http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130501/BIALYSTOK/130429461, 15.11.2013.
 43. Wolaniuk A., Centra miast, w: Geografia urbanistyczna, red. S. Liszewski, PWN, Warszawa 2012, s. 333.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2014.4.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu