BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gos Waldemar (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie)
Tytuł
Kierunki rozwoju programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość
Presentation of Resources and Streams by Activity Types
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 53-62, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Szkolnictwo wyższe, Studenci, Program nauczania, Rachunkowość
Finance, Higher education, Students, Curriculum, Accounting
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dyskusja nt. doskonalenia programów studiów trwa od wielu lat. Kolejne reformy, zmiany programów i systemów kształcenia nie powodują, Ŝe absolwenci wyższych studiów nabywają "lepszą" wiedzę oraz odznaczają się różnorodnymi, preferowanymi przez praktykę gospodarczą, umiejętnościami. Uzasadnia się to różnymi "grzechami" uczelni wyższych, takimi jak złe finansowanie uczelni, nieefektywny system zarządzania, przestarzały model kariery, brak mobilności, niedostateczna konkurencja, słabość formalnych elit akademickich, niedostateczne powiązanie z praktyką. Oczywiście, można dalej narzekać, wymieniać kolejne problemy lub przeszkody. Jednak najwyższy czas zakończyć dyskusję. Należy wskazywać propozycje zmian, które będą sprzyjać studentom i absolwentom uczelni wyższych oraz pracodawcom. Jednym z kierunków reformy musi być niewątpliwe doskonalenie programów studiów. W związku z tym celem niniejszego artykułu jest określenie kierunków zmian programu studiów na kierunku finanse i rachunkowość, ze szczególnym uwzględnieniem specjalności rachunkowość. (fragment tekstu)

The study programmes of the "Accounting" speciality in the "Finance and Accounting" specialization are adjusted to the Ordinance of the Minister of Science and Higher Education of 12 July 2007 in the matter of education standards for individual specializations and levels of education, thus the following are usually marked out in them: general subjects, fundamental subject (Group A) and specialization subjects (Group B) and speciality subjects. Taking into consideration International Education Standards, expectations of employers as well as the certification of the accountant profession, the current study programmes should be revised. Improvement of the study programmes should aim at acquiring knowledge (special attention should be paid to knowledge related to accounting, finance, economic and tax law as well as to management) and acquire professional skills and qualities (this purpose serves introducing traineeship and vocational workshops). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Certyfikacja zawodu, www.księgowosc.infor.pl, dostęp dn. 16.09.2009.
 2. Kształcenie studentów, www.portal.wsiz.rzeszow pl, dostęp dn. 17.09.2009 r.
 3. Jajszczyk A. 2008. Siedem grzechów głównych szkolnictwa wyższego w Polsce. Zag. Społ.-Gosp. 9, 1-4.
 4. Jakie wymagania, www.gazeta.praca.pl., dostęp 15.09.2009 r.
 5. Regulamin systemu ustawicznego doskonalenia zawodowego. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 732/110/2009 Zarządu Głównego SKwP z dnia 20 lipca 2009 r., www.skwp.org.pl, dostęp dn. 15.09.2009 r.
 6. Regulamin wymagań kwalifikacyjnych i praktyki zawodowej na potrzeby certyfikacji zawodu księgowego SKwP. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 732/111/2009, www.skwp.org.pl, dostęp dn. 15.09.2009 r.
 7. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 roku w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także w sprawie trybu tworzenia warunków, jakie musi spełnić uczelnia, by prowadzić studia międzynarodowe oraz makrokierunki. DzU z 2007 r., nr 164, poz. 1166.
 8. Wydymus Z., Bandura B. 2008. Wyzwania uczelni ekonomicznych w kształtowaniu sylwetki absolwenta [w: Dydaktyka w naukach ekonomicznych]. Szczecin, AR w Szczecinie, 201.
 9. Międzynarodowe standardy edukacyjne dla zawodowych księgowych. 2006. Biul. Kraj. Rady Firm Audyt. 12.
 10. Uchwała nr 732/111/ 2009 Zarządu Głownego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie certyfikacji zawodu księgowego, www.skwp.org.pl, dostęp dn. 15.09.2009 r.
 11. Takats G. Nowy zawód - dyplomowany księgowy, www.księgowosc.infor.pl, dostęp dn. 16.09.2009 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu