BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedziółka Ignacy (University of Life Sciences in Lublin), Szpryngiel Mieczysław (University of Life Sciences in Lublin)
Tytuł
Possibilities of using biomass for energy purposes
Możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 155-164, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Biomasa, Produkcja energii, Energetyka
Biomass, Energy production, Energetics
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Stale rosnące wraz z rozwojem cywilizacyjnym zapotrzebowanie na energię, przy wyczerpywaniu się jej tradycyjnych zasobów - głównie paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) oraz towarzyszący ich zużyciu wzrost zanieczyszczenia środowiska naturalnego, powodują zwiększenie zainteresowania wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych. W pracy przedstawiono znaczenie odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym kraju. Szczególną uwagę zwrócono na podstawowe źródło energii odnawialnej w Polsce, jakim jest biomasa. Opisano rodzaje biomasy oraz podano ogólne właściwości energetyczne i fizyczno-chemiczne podstawowych surowców roślinnych pozyskiwanych do celów energetycznych. Omówiono możliwości wykorzystania biomasy do produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz stosowane sposoby jej konwersji na biopaliwa. Podkreślono także korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem biomasy roślinnej na cele energetyczne.(abstrakt oryginalny)

Energy consumption demand, which is still growing along with civilization development facing depletion of traditional resources - mainly fossil fuels (coal, petroleum, natural gas) and accompanying increase of pollution of natural environment result in the increase of interest in the use of energy from renewable sources. The paper presents the significance of renewable energy sources in the energy balance of the country. Special attention was paid to basic sources of renewable energy in Poland, that is to biomass. Types of biomass were described and general energy and physico-chemical properties of basic plant materials obtained for energy purposes were provided. Possibilities of using biomass for production of electric energy and heat and the applied methods of its conversion into biofuels were discussed. Moreover, advantages and threats related to the use of plant biomass for energy purposes were emphasised.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Denisiuk, W. (2006). Produkcja roślinna jako źródło surowców energetycznych. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 123-132.
 2. Frączek, J. (red.). (2010). Produkcja biomasy na cele energetyczne. PTIR Kraków, ISBN 978-83-917053-8-4.
 3. Grzybek, A. (2003). Kierunki zagospodarowania biomasy na cele energetyczne. Wieś Jutra, 9(62), 10-11.
 4. Hejft, R. (2013). Innowacyjność w granulowaniu biomasy. Czysta Energia, 6(130), 32-34.
 5. GUS. (2013). Energia ze źródeł odnawialnych. Ed. GUS Warsaw, ISNN 1898-4347.
 6. Janowicz, L. (2006). Biomasa w Polsce. Energetyka i Ekologia, 8, 601-604.
 7. Klimiuk, E.; Pawłowska, M.; Pokój, T. (2012). Biopaliwa. Technologie dla zrównoważonego rozwoju. PWN, ISBN 978-83-01-17170-4.
 8. Kołodziej, B.; Matyka, M. (red.). (2012). Odnawialne źródła energii. Rolnicze surowce energetyczne. PWRiL Sp. z o.o. Poznań, ISBN 978-83-09-01139-2.
 9. Kościk, B. (2007). Surowce energetyczne pochodzenia rolniczego. PWSZ Jarosław, ISBN 978-83-88139-61-1.
 10. Kuś, J.; Matyka, M. (2008). Produkcja biomasy na cele energetyczne jako alternatywny kierunek produkcji. Wieś Jutra, 8-9(121-122), 8-10.
 11. Lewandowski, W.M.; Ryms, M. (2013). Biopaliwa. Proekologiczne odnawialne źródła energii. WNT Warszawa, ISBN 978-83-63623-73-9.
 12. Majtkowski, W. (2007). Rośliny energetyczne na paliwo stałe. Wieś Jutra, 8/9, 16-18.
 13. Piotrowski, K.; Wiltowski, T.; Mondal, K. (2004). Biomasa - kłopotliwe pozostałości czy strategiczne rezerwy czystej energii? Cz. II. Czysta Energia, 11(37), 16-18.
 14. Romanowska-Słomka, I.; Mirosławski, J.; Tomaszewski, W. (2009). Biomasa - charakterystyka - ochrona środowiska - zagrożenia dla zdrowia pracowników. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarzadzania Ochroną Pracy, 1(5), 105-114.
 15. Stolarski, M.; Szczukowski, S.; Tworkowski, J. (2008). Biopaliwa z biomasy wieloletnich roślin energetycznych. Energetyka, 1, 77-80.
 16. Szyszlak-Bargłowicz, J.; Piekarski, W. (2009). Charakterystyka biomasy jako paliwa. (W:) Biomasa jako źródło energii. Wieś Jutra, 29-38.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.017
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu