BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Marciniak Daniel (Faurecia R&D Center S.A.)
Tytuł
Zrównoważone zarządzanie w oparciu o najlepsze praktyki produkcji przemysłowej
Balanced Management Based on Best Practices of Mass Production
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 916-934, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja, Produkcja przemysłowa, Zarządzanie operacyjne, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Badanie przedsiębiorstw, Studium przypadku, Badania pilotażowe
Production, Industrial production, Operations management, Production enterprise, Enterprises study, Case study, Pilot studies
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
Toyota
Abstrakt
Międzynarodowa konkurencja oraz nasycone rynki zbytu stawiają wysokie wymagania dla zarządzających operacyjnie. Dążą oni do objęcia pełnej złożoności działań przedsiębiorstw przy wykorzystaniu skapitalizowanej wiedzy. Przykład Toyoty dowodzi, iż podejście takie pozwala osiągnąć ponadprzeciętne wyniki. W niniejszym opracowaniu przybliżono niektóre z najlepszych praktyk zarządzania operacyjnego i zaprezentowano model zrównoważonego zarządzania, który ma na celu wspomóc kierujących w dążeniu do doskonałości operacyjnej. Przedstawione wyniki badania pilotażowego wykazują zasadność stosowania narzędzi zrównoważonego zarządzania. (abstrakt oryginalny)

International competition and saturated markets impose high expectations on operational management. It is aimed to cover full management complexity using capitalized knowledge. The Toyota example demonstrates that such approach enables to achieve extraordinary results. Following article presents some of the best practices and balanced management, model that aims to support operational excellence pursuance. Provided results of pilot study confirm validity of such balanced management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Baturo, W. (2003). Technika. Spojrzenie na dzieje cywilizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 2. Chapin, L. F. (1992). Venetian Ships and Shipbuilders of the Renaissance. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
 3. Czakon, W. (2013). Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.
 4. Deming, W. E. (2000). Out of the crisis, Cambridge. Massachusetts: First MIT Press Edition.
 5. Griffin R. W. (2004) (red.), Podstawy Zarządzania Organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Hajnal, P. (2007). The G8 System and the G20: Evolution, role and documentation. Hampshire: Ashgate Publishing Limited.
 7. Hanenkamp, N. (2013). The process model for shop floor management implementation. Advances in Industrial Engineering and Management, Vol. 2 No 1 (40-46).
 8. Imai, M. (2006). Gemba Kaizen. Warszawa: MT Biznes.
 9. Imai, M. (2007). Kaizen klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. Warszawa: MT Biznes.
 10. Ishikawa, K. (1990). Introduction to quality control. Tokyo: 3A Corporation.
 11. Juran, J., Blanton, A. (1999). Juran's quality handbook. New York: McGraw Hill.
 12. Kaplan, R. i Norton, D. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston, Massachusetts: Harvard Business Review Press.
 13. Koźmiński, A., Obłój, K. (1989). Zarys teorii równowagi organizacyjnej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 14. LeBlanc, J. (2014). The top 10 largest automakers in the world. The auto industry enjoyed a record year in 2013, but Toyota continued to hold off all contenders for the overall sales crown. http://driving.ca/toyota/corolla/auto-news/news/the-top-10-largest-automakers-in-the-world (08.03.2015).
 15. Liker, J. K. (2005). Droga Toyoty. Kraków: Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o.
 16. Martyniak, Z. (2001). Organizacja i zarządzanie, 70 problemów teorii i praktyk. Kraków-Kluczbork: Antykwa.
 17. Ohno, T. (1988). Toyota Production System. New York: Productivity Press.
 18. Polski Komitet Normalizacyjny (2001) Systemy Zarządzania Jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, PN-EN ISO 9004.
 19. Przychodzeń, W. (2013). Zrównoważone przedsiębiorstwo: teoria, praktyka, wycena, kształcenie. Warszawa: Poltext.
 20. Pyzdrek, T. i Keller, P. (2009). The six sigma handbook. Nowy Jork: McGraw Hill Companies.
 21. Spear, S. i Browen, K. (1999). Decoding the DNA of Toyota Production System. Harvard Business Reviev, Vol. 9, (97-106).
 22. Sugimori, Y., Kusunoki, K., Cho, F., Uchikawa, S. (1977). Toyota production system and Kanban system. Materialization of just-in-time and respect-for-human system. International Journal of Production Research. Tokyo: Taylor & Francis, (553-564).
 23. Toyota (2015). Automation with a human touch. http://www.toyota-global.com/company/vision_philosophy/toyota_production_system/jidoka.html (08.03.2015).
 24. Wight, O. (2000). The Olivier Wight ABCD checklist for operational excellence. New York: John Wiley & Sons Inc.
 25. Womack, J., Jones, D. (1994). From Lean Production to Lean Enterprise. Harvard Business Review, Vol. 3, (93-103).
 26. Womack, J., Jones, D. i Roos, D. (2007). The machine that changed the world. London: Simon & Schuster.
 27. Zakrzewska-Bielawska, A. (2008). Organizational Design in the Enterprise Development Process. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 28. Zakrzewska-Bielawska, A. (red.) (2012). Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 29. Żaglewski, R. (2014). Najlepsze marki według TUV. Polska Izba Motoryzacji, http://pim.pl/najlepsze-marki-wedlug-tuv-2014/ (28.02.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu