BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowodziński Paweł (Politechnika Częstochowska), Budzik-Nowodzińska Iwetta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Koncepcja dynamicznego modelu biznesowego : agent rozliczeniowy
Business Model in Action : Payment Service Provider
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 935-946, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Systemy rozliczeniowe, Karty płatnicze, Rynek kart płatniczych
Business models, Clearing systems, Payment cards, Payment cards market
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule zaprezentowano koncepcję modelu biznesu dla instytucji agenta rozliczeniowego, czyli firmy która obsługuje płatności elektroniczne w punktach sprzedaży detalicznej. Koncepcja model biznesu (i poznanie jego dynamiki) tego typu przedsiębiorstwa wydaje się być ciekawa poznawczo ze względu na to, że łączy w sobie kilka schematów modelu biznesu. Zaproponowana w artykule koncepcja platformy wielostronnej może być inspiracją dla organizacji agenta rozliczeniowego do pełniejszego wykorzystania potencjału tego modeli i do weryfikacji założeń modelu w praktyce. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the concept of a business model for the payment service provider (acquirer) or the company that handles the electronic payments in retail point of sale. The business model (and understanding its dynamics) seems to be interesting because of that, the model presented combines several business model schemes. The intention of the Authors is to inspire other researchers in this area to rework and think about the possibility of implementation this type of scheme in other organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Burak, A. (2013). Pożądany tańszy standard, Bank, nr 7-8.
 2. Campos, R. (2014). Elektroniczne metody płatności - ocena obecnego poziomu rozwoju rynku oraz prognozy na przyszłość, Gazeta Finansowa, Raport "Rynek płatności mobilnych i elektronicznych", nr 10.
 3. Doligalski, T. (2013). Internet w zarządzaniu wartością klienta, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 4. Górka, J. (2013). Efektywność instrumentów płatniczych w Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 5. Hornowski, J., Janiszewski, A., Karkowska, E., Rudolf, P., Seweryniak, K. (2014). Krajowe Instytucje Płatnicze - prawa i obowiązki, Poradnik klienta usług finansowych, Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego.
 6. Iwańczuk-Kaliska, A. (2013). Wybrane teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania systemów płatności detalicznych. W: H. Żukowska, M. Żukowski (red.), Obrót bezgotówkowy w Polsce, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 7. Maciejewski, K. (2012). Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim, Narodowy Bank Polski, Warszawa: Departament Systemu Płatniczego.
 8. Malara, Z. (2003). Czynniki sukcesu w budowaniu przewagi konkurencyjnej restrukturyzowanych przedsiębiorstw. W: J.L. Czarnota, M. Moszkowicz (red.), W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.
 9. Narodowy Bank Polski (2014). Informacja o kartach płatniczych III kwartał 2014, Warszawa: Departament Systemu Płatniczego.
 10. Osterwalder A., Pigneur Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Podręcznik wizjonera, Gliwice: OnePress.
 11. Płatności bezgotówkowe na ścieżce wzrostu, portal Automatyka Bankowa, http://www.automatykabankowa.pl/platnosci-bezgotowkowe-na-sciezce-wzrostu, (20.01.2015).
 12. Rudny, W. (2013). Model biznesowy a tworzenie wartości, Studia Ekonomiczne, nr 141, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu