BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Flaszewska Sylwia (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą z perspektywy praktyków z przedsiębiorstw high-tech
High-tech Enterprises Practitioners' Perspective on Knowledge Management
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 947-956, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Wiedza, Zarządzanie wiedzą, Przedsiębiorstwo hi-tech, Nowe technologie, Wyniki badań
Knowledge, Knowledge management, Hi-tech company, High-tech, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD, Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji Nr DEC-2013/09/N/HS4/03868
Abstrakt
W artykule podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytania: czy istnieje model zarządzania wiedzą, który ma zastosowanie w praktyce zarządzania przedsiębiorstwem high-tech? oraz czy proces zarządzania wiedzą z perspektywy praktyków różni się od procesu opisywanego w literaturze przedmiotu? Na podstawie konfrontacji spostrzeżeń z przeglądu literatury i wyników badań fokusowych przeprowadzonych wśród pięciu menedżerów z przedsiębiorstw high-tech stwierdzono, że nie ma zgodności w poglądach teoretyków i praktyków, a więc nie jest też możliwe sformułowanie jednej definicji zarządzania wiedzą. Respondenci przychylają się do procesowego myślenia o zarządzaniu wiedzą, natomiast składowe tego procesu nie zostają przez nich jednoznacznie określone. Należy przypuszczać, że firmy te funkcjonują na podstawie swoich niepowtarzalnych modeli zarządzania wiedzą pozbawionych uniwersalności, które wymusza nijako specyfika ich działalności. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to find answers to the questions: is there a knowledge management model which is applicable in practice management in a high-tech enterprise? And whether the practitioners' perspective of knowledge management and those described in management literature vary? Based on comparative study of literature and the focus group interview results conducted among five managers of high-tech enterprises, it was found that there is no consensus in the views of theorists and practitioners, and therefore it is not possible to formulate a definition of knowledge management. Respondents confirm process approach to knowledge management but the components of this process are not clearly defined by them. It can be assumed that these companies operate on the basis of their unique knowledge management models without universality, which is primarily determined by the nature of their business. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik, A., Zakrzewska-Bielawska, A. (2014). Rozwój przedsiębiorstw high-tech. W: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Koopetycja w rozwoju przedsiębiorstw high-tech. Determinanty i dynamika. Warszawa: Placet.
 2. Babbie, E. (2013). Podstawy badań społecznych. Warszawa: PWN.
 3. Barbour, R. (2011). Badania fokusowe. Warszawa: PWN.
 4. Daniłowicz, P., Lisek-Michalska, J. (2007). Fokus - zogniskowany wywiad grupowy. Zarys metody. W: J. Lisek-Michalska i P. Daniłowicz (red.), Zogniskowany wywiad grupowy. Studia nad metodą. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 5. Flaszewska, S., Zakrzewska-Bielawska, A. (2013). Organizacyjne uczenie się jako atrybut przedsiębiorstw sektora high-tech. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (310). B. Olszewska, M. Czarnecki, E. Piwoni-Krzeszowska (red.), Przedsiębiorstwo jako organizacja ucząca się.
 6. Gawlik, K. (2012). Badania fokusowe. W: D. Jemielniak (red.), Badania jakościowe. Metody i narzędzia (tom 2). Warszawa: PWN.
 7. Kamberelis, G., Dimitriadis, G. (2014). Wywiady zogniskowane. Strategiczne artykulacje pedagogiki, polityki i badań. W: N.K. Denzin i Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych (tom 2) Warszawa: PWN.
 8. Leonard-Barton, D. (1995). Wellsprings of Knowledge. Boston: Harvard Business School Press.
 9. Morawski, M. (2014). Zarządzanie wiedzą, kapitałem intelektualnym, talentami - wzajemne relacje. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (340). J. Lichtarski, S. Nowosielski, G. Osbert-Pociecha, E. Tabaszewska-Zajbert (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wiodące orientacje.
 10. Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Warszawa: Poltext.
 11. Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2004). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 12. Ratajczak-Mrozek, M. (2011). Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-tech). Przegląd Organizacji, (2).
 13. Sook-Ling, L., Choo-Kim, T., Razak, S. F. A. (2013). The knowledge management activities for achieving competitive advantage: a conceptual framework. International Journal of Business and Management, Vol. 8 (No. 23).
 14. Tabaszewska, E. (2012). Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu