BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Panfil Łukasz (Wyższa Szkoła Zarządzania i Coachingu we Wrocławiu)
Tytuł
Projekt "Uzdolniony sportowo Dolnoślązak" jako egzempli- fikacja koncepcji zarządzania talentami
Lower Silesian Talented at Sports Project as an Example of Talents Management Concept
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 556-564, bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Zarządzanie talentami, Sport
Talent management, Sport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W sporcie do uzyskania wysokiego poziomu konieczne jest posiadanie uzdolnień do gry (talentu). W sprzyjających warunkach w 8-, 10-letnim procesie treningowym są one przekształcane w umiejętności. Uzdolnienia sportowe są wartością unikalną, są wrodzone i konieczne wydaje się odpowiednie zarządzanie nimi. Istotna jest też walka o talenty w spor-cie, coraz trudniejsza w obliczu globalizacji i różnych jej przejawów. Firmy sportowe bowiem przewagę konkurencyjną uzyskują m.in. przez wysokie kompetencje swoich pracowników, a te kształtowane są na bazie uzdolnień. Uwzględniając światowe trendy, a także niską efektywność tradycyjnego systemu zarządzania młodymi utalentowanymi sportowcami w Polsce, pod koniec 2009 r. zainicjowano projekt pn. "Uzdolniony sportowo Dolnoślązak", którego głównym celem jest diagnozowanie, monitorowanie i wspieranie uzdolnień go gry.(abstrakt oryginalny)

Being talented is a prerequisite for representing high level in sports. In favourable conditions, a talent is transferred into skills during an 8-to-10-year long training process. Sport talent, just like any other, is a unique, innate quality, and appropriate management of such a gift seems to be necessary. Rivalling for talents in sports is another important factor, particularly in the face of globalization (and its many manifestations), which makes this task more and more difficult, but also increasingly important. Sport companies, similarly to other companies, gain competitive advantage through, among others, high competence of their employees (for example, athletes), which is based exactly on talent. Taking into account world trends, as well as low efficiency of traditional young sportsmen management system functioning in Poland, a project named "Uzdolniony Sportowo Dolnoślązak" (Sports Talented Lower-Silesian) was launched towards the end of 2009. Its main objective is to diagnose, monitor and support talents for sport games.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Aspire Academy Launches Talent Search, www.sportbusiness.com.
  2. Buckingham V., Vosburgh R., The 21st Century Human Resources Function : It's The Talent, Stupid, 2001.
  3. Development Model, www.manutdsoccerschools.com.
  4. Listwan T., Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji, www.wiedzainfo.pl.
  5. Panfil R., Coaching uzdolnionego sportowca, Akademia Umiejętności - Management & Coaching, Wrocław 2007.
  6. Panfil R., Zarządzanie kapitałem ludzkim w efektywnych firmach sportowych, artykuł na konferencję "Sukces w zarządzaniu kadrami" organizowaną przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2010.
  7. Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
  8. Premier League Academy, www.premierleague.com.
  9. Tabor J., Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie talentami, www.e-mentor.edu.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu