BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietruszka-Ortyl Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Menedżer pracowników wiedzy
Knowledge Worker's Manager
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 584-595, tab., rys., bibliogr. 26 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Kompetencje, Profesjonalizm, Zarządzanie menedżerskie, Środowisko pracy, Pracownicy wiedzy
Competences, Professionalism, Managerial managing, Working environment, Knowledge workers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Punktem wyjścia w opracowaniu jest charakterystyka nowej klasy - pracowników wiedzy - oraz przedstawienie profilu kompetencji profesjonalisty. Następnie wskazano podstawowe elementy środowiska pracy specjalisty. Artykuł kończy nakreślenie zadań przywódcy intelektualistów.(abstrakt oryginalny)

The starting point of this paper is the characteristics of new class - knowledge workers and the presentation of general profile of professional competencies. Then the basic elements of specialist's job environment are shown. The paper ends with outlining the challenges of knowledge workers' manager.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbasi S.M., Belhadjali M., Hollman K.W., Managing knowledge workers for sustaining competitive advantage, "Competition Forum" 2009, vol. 7/2.
 2. Adelstein J., Disconnecting knowledge from the knower. The knowledge worker as Icarus, "Equal Opportunities International" 2007, vol. 26, no 8.
 3. Avery G.C., Przywództwo w organizacji. Paradygmaty i studia przypadków, PWE, Warszawa 2009.
 4. Berger L.A., Berger D.R., The Talent Management Handbook: Creating Organizational Excellence by Identyfying, Developing and Promoting Your Best People, The McGraw-Hill Companies, New York 2004.
 5. Buchelt B., Strategiczne aspekty zarządzania talentami, [w:] A. Pocztowski (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 6. Chick G., Talent and mindsets, "Supply Management" 2007, vol. 12, no 18.
 7. Czarkowska L.D., Nowa profesja: informatycy, "Problemy Zarządzania" 2006, nr 1.
 8. Czubasiewicz H., Pracownicy wiedzy jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] A. Potocki (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa 2009.
 9. Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
 10. Ehin C., Un-managing knowledge workers, "Journal of Intellectual Capital" 2008, vol. 9, no 3.
 11. Glace J.E., Jones C., Meeting people's needs. You can create a needs-intelligent workplace, "Leadership Excellence" 2008, vol. 25, no 3.
 12. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.
 13. Henard D.H., McFadyen M.A., Making knowledge workers more creative, "Research - Technology Management" 2008, no 3-4.
 14. Imafidon T.C., Managing the knowledge worker in a knowledge economy: Present problems and future prospects in African organizations, "Ife Psychologia" 2009, vol. 17/4.
 15. Juchnowicz M., Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, [w:] Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 16. Makowski D., Pracownicy intelektualni. Profesjonalizacja wiedzy, [w:] D. Jemielniak, A.K. Koźmiński (red.), Zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 17. Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach organizacji i zarządzania XX wieku, Antykwa, Kraków 2000.
 18. Milczyńska-Kowalska M., Partycki S., Pracownicy wiedzy wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, [w:] E. Skrzypek (red.), Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, t. 1, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2003.
 19. Morawski M., Wyłanianie elity w aspekcie zmian zarządzania zasobami ludzkimi firmy, [w:] A. Potocki (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa 2009a.
 20. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009b.
 21. Nicolopoulou K., Karatas-Ozkan M., Practicing knowledge workers: perspectives of an artist and economist, "Equal Opportunities International" 2007, vol. 26, no 8.
 22. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, AE, Wrocław 2005.
 23. Ramirez Y.W., Steudel H.J., Measuring knowledge work: the knowledge work quantification framework, "Journal of Intellectual Capital" 2008, vol. 9, no 4.
 24. Sasse C., Schwering R., Dochterman S., Rethinking faculty role in a knowledge age, "Academy of Educational Leadership Journal" 2008, vol. 12, no 2.
 25. Thurow L.C., Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy, Helion, Gliwice 2006.
 26. Yang H.-D., Moon Y.J., Rowley C., Social influence on knowledge worker's adoption of innovative information technology, "The Journal of Computer Information Systems" 2009, vol. 50/1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu