BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piskorz Zbigniew (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej we Wrocławiu), Piskorz Joanna E. (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Przedsiębiorcy i kierownicy - podobni czy różni?
Entrepreneurs and Managers - are They Similar or Different?
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 596-605, tab., bibliogr. 31 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Ryzyko, Osobowość kierownika
Entrepreneur, Risk, Manager personality
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W tekście przedstawione zostały dane empiryczne dotyczące osobowościowych podobieństw i różnic między przedsiębiorcami i menedżerami. Analiza rezultatów wskazuje, że w zdecydowanej większości te same cechy powiązane są z sukcesem zarówno przedsiębiorcy, jak i menedżera. Badania porównawcze wskazują jednak, że natężenie cech osobowości powiązanych z sukcesem jest wyższe w grupie przedsiębiorców. Oznacza to np. że przedsiębiorcy charakteryzują się większą potrzebą osiągnięć i są bardziej kreatywni niż menedżerowie dużych korporacji. Badania nad funkcjonowaniem poznawczym wykazały także różnice między porównywanymi grupami. Przedsiębiorcy myślą w bardziej heurystyczny sposób niż menedżerowie.(abstrakt oryginalny)

This article presents empirical data about personal similarities and differences between entrepreneurs and managers. The analysis of results indicates that in significant majority of cases the same characteristics are related to entrepreneurs' success and to managers' success. Comparative studies indicate that the intensity of personal characteristics related to success is higher in the entrepreneurs group. It means for example that entrepreneurs have higher need of achievement and are more creative than managers of large corporations. The research of cognitive functioning indicated also differences between compared groups. Entrepreneurs think in more heuristic way than managers.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Allinson C., Chell E., Hayes J., Intuition and entrepreneurial behavior, "European Journal of Work and Organizational Psychology" 2000, vol. 9.
 2. Antoncic B., Hisrich R., Intrapreneurship: construct refinement and cross-cultural validation, "Journal of Business Venturing" 2001, vol. 16.
 3. Baron R., Behavioral and cognitive factors in entrepreneurship: Entrepreneurs as the active element in new venture creation, "Strategic Entrepreneurship Journal" 2007, vol. 1
 4. Baron R., Cognitive mechanisms in entrepreneurship: why and when entrepreneurs think differently than other people, "Journal of Business Venturing" 1998, vol. 13.
 5. Bass B., Riggo R., Transformational Leadership, Lawcrence Erlbaum. Mahwah, NJ 2006.
 6. Busenitz L., Entrepreneurial risk and strategic decision making, "The Journal of Applied Behavioral Science" 1999, vol. 35.
 7. Busenitz L., Barney J., Differences between entrepreneurs and managers in large organizations: biases and heuristics in strategic decision-making, "Journal of Business Venturing" 1997, vol. 12.
 8. Buttner E.H., Gryskiewicz N., Entrepreneurs' problem-solving styles: an empirical study using the Kriton Adaption/Innovation theory, "Journal of Small Business Management" 1993, vol. 31.
 9. Chen C.C., Greene P.G., Crick A., Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers? "Journal of Business Venturing" 1998, vol. 13.
 10. Collins C.J., Hanges P.J., Locke E.A., The relationship of achievement motivation to entrepreneurial behavior: a meta-analysis. "Human Performance" 2004, vol. 17.
 11. Forbes D., Are some entrepreneurs more overconfident than others? "Journal of Business Venturing" 2005, vol. 20.
 12. Judge T.A., Bono J.E., Ilies T., Gerhardt M.M., Personality and leadership: a qualitative and quantitative review, "Journal of Applied Psychology" 2002, vol. 87.
 13. Knight F.H., Risk, Uncertainty and Profit, University Of Chicago Press, Chicago 1925, 1971.
 14. Koellinger P., Minniti M., Schade C., I think I can, I think I can: overconfidence and entrepreneurial behavior, "Journal of Economic Psychology" 2007, vol. 28.
 15. Kotler J., Co właściwie robią przywódcy, "Harvard Business Review Polska" 2004.
 16. Macko A., Tyszka T., Entrepreneurship and risk taking, "Applied Psychology: An International Review" 2009, vol. 58.
 17. McCrae R.R., Costa P.T.Jr., Osobowość dorosłego człowieka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005.
 18. Mullins J., Forlani D., Cardozo R., Seeing differently, acting differently? New venture perceptions and decisions of managers and successful entrepreneurs, "Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship" 2002, vol. 4.
 19. Palich L.E., Bagby D.R., Using theory to explain entrepreneurial risk-taking: challenging conventional wisdom, "Journal of Business Venturing" 1995, vol. 10.
 20. Piskorz Z., Przywództwo: czy cechy mają znaczenie?, [w:] S. Witkowski, T. Listwan (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin, Warszawa 2008.
 21. Rauch A., Frese M., Let's put the person back into entrepreneurship research: A meta-analysis personality traits, business creation, and success, "European Journal of Work and Organizational Psychology" 2007, vol. 16.
 22. Schumpeter J., The Theory of Economic Development, Cambridge Mass, Harvard University Press, 1934.
 23. Simon M., Houghton S., The relationship between overconfidence and the introduction of risky products: evidence from a field study, "Academy of Management Journal" 2003, vol. 46.
 24. Stewart W.H., Roth P.L., A meta-analysis of achievement motivation differences between entrepreneurs and manager, "Journal of Small Business Management" 2007, vol. 45.
 25. Stewart W.H., Roth P.L., Risk propensity differences between entrepreneurs and managers: a meta-analytic review, "Journal of Applied Psychology" 2001, vol. 86.
 26. Stewart W.H., Watson W.E., Carland J.C., Carland J., A proclivity for entrepreneurship: a comparision of entrepreneurs, small business owners, and corporate managers, "Journal of Business Venturing" 1998, vol. 14.
 27. Tversky A., Kahneman D., Judgement under uncertainty: heuristics and biases, "Science" 1974, no 185.
 28. Zaccarro S.J., Kemp C., Bader P., Leader traits and attributes, [w:] J. Antonakis, A.T. Cianciolo, R.J. Sternberg (red.), The nature of leadership, Thousand Oaks, CA, Sage, 2004.
 29. Zaleznik A., Managers and leaders. Are they different?, " Harvard Business Review" 1977, May-June.
 30. Zhao H., Seiberta S., The big five dimensions and entrepreneurial status: a meta-analityc review, "Journal of Applied Psychology", 2006, vol. 91.
 31. Zhao H., Seiberta S., Lumpkina G., The relationship of personality to entrepreneurial intentions and performance: a meta-analityc review, "Journal of Management", 2010, vol. 36.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu