BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Potocki Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Aktywny przekaz jako instrument menedżera w zarządzaniu wiedzą w organizacji
Active Transfer as a Manager's Instrument of Knowledge Management in Knowledge-Based Organization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 115, s. 617-627, rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Komunikowanie, Zarządzanie wiedzą
Communication, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Punktem wyjścia rozważań jest określenie nowej roli menedżerów w organizacjach opartych na wiedzy. W artykule zaprezentowano model komunikacji jako instrument zarządzania wiedzą. Znaczna część opracowania poświęcona jest prezentacji wyników badań nad aktywnym przekazem wiedzy w komunikowaniu się menedżerów ze swymi współpracownikami.(abstrakt oryginalny)

A starting point in the considerations is to define a new role of managers in knowledge - based organizations. In the subsequent part of this paper the model of communication as a knowledge management instrument is presented. The significant part of the paper is devoted to the presentation of tests results on the active knowledge transfer in communication between managers and their employees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bańka W., Praca a profil zawodowy, "Humanizacja Pracy" 2002, nr 1-2.
 2. Bruhn M., Reichwald R., Führung. Organisation und Kommunikation. Bestandsaufnahme der Schnittstellen. Problemstellungen und Lösungansatze, "Zeitschrift Führung + Organisation" 2005, nr 3.
 3. Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 4. Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, ASTRUM, Wrocław 2002.
 5. Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.
 6. Kricsfalussy A., Unternehmensziele. Die Abtablierung neuartiger Zielkategorien, "Zeitschrieft Führung + Organisation" 2008, nr 1.
 7. Listwan T., Kształtowanie kadry menedżerskiej, Wydawnictwo "Mimex", Wrocław 1993.
 8. Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, AE, Kraków 2006.
 9. Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009.
 10. Potocki A., Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2008a.
 11. Potocki A., Kontrola jako instrument kształtowania zachowań organizacyjnych - opinie menedżerów, [w:] A. Stabryła (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 1, t. 2, UE, Kraków 2008b.
 12. Potocki A., Wewnętrzna komunikacja werbalna w wybranych przedsiębiorstwach Małopolski w warunkach globalizacji, [w:] A. Potocki (red.), Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, Difin, Warszawa 2009.
 13. Rakowska M., Kompetencje menedżera sukcesu w dynamicznym otoczeniu, [w:] Społeczne uwarunkowania sukcesu organizacji, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 2/3, Sopot 2009.
 14. Szwiec P., Wpływ przywództwa na aktywność twórczą pracowników, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2008, nr 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu