BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Abramek Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Podejście kontekstowe w rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych
Context Approach in the Development of Integrated Management Information Systems
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Informatyka i Ekonometria (1), 2015, nr 216, s. 11-25, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zintegrowane systemy informatyczne, Procesy biznesowe, Modelowanie procesów biznesowych, Zasoby wiedzy
Information integrated system, Business processes, Business Process Modeling, Knowledge resources
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza możliwości wykorzystania podejścia kontekstowego w rozwoju zintegrowanych systemów informatycznych, które są zazwyczaj postrzegane z perspektywy obsługiwanych przez nie modułów, ale praca z nimi wymaga zastosowania podejścia procesowego. Uzupełnienie procesu o kontekst przeznaczony dla pracownika na danym stanowisku sprzyja zwiększeniu efektywności jego pracy. Użytkownik rozumie jak przebiega proces i jaki ma wpływ praca, którą wykonuje, na inne obszary w firmie. Podejście kontekstowe pozwala dostrzec korzyści, jakich dostarczają sprawnie przebiegające procesy. Kontekstowe spojrzenie na zintegrowany system informatyczny i eksploracja procesów ze względu na różne konteksty sprzyja wzrostowi efektywności wykorzystania zasobów firmy. Odkrywa wzorce dla integracji zasobów wiedzy w organizacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to analyse the possibilities of using the contextual approach in the development of Integrated Management Information Systems (IMIS). IMIS are usually seen from the perspective of their modules, but working with them requires to use the process approach. Supplementing the process connected with a context of the employee contributes in increasing of the effectiveness of work. A user of IMIS understands how the process continues and how his work which he performs, has an influence on other areas of the company. Contextual approach allows to notice the benefits provided by smoothly running processes. Contextual approach allows look at the integrated system and exploration of process due to the different contexts conducive to the growth of efficiency in the use of company resources. It explores patterns for the integration of knowledge in the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Auksztol J., Chomuszko M. (2012), Modelowanie organizacji procesowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Budzinowski P. (2012), Co mają ze sobą wspólnego system ERP i Facebook? "Nowoczesne Zarządzanie", nr 1.
 3. Cortada J.W. (2009), Power and use of context in business management, "Journal of Knowledge Management", Vol. 13, No. 3.
 4. Drejowicz Sz. (2012), Zrozumieć BPMN, Helion, Gliwice.
 5. Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 6. Januszewski A. (2004), Informatyka w przedsiębiorstwie. Systemy i procesy informatyzacji [w:] A. Rokicka-Broniatowska (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 7. Lech P. (2003), Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERPII, Difin, Warszawa.
 8. Maciejczak M. (2014), Orientacja funkcjonalna i procesowa w zarządzaniu, maciejczak.pl/download/zproc-c1.pdf (dostęp: styczeń 2014).
 9. Snowden D.J., Boone M.E. (2008), Złożoność a proces podejmowania decyzji: praktyczne rady dla liderów, "Harvard Business Review Polska", nr 61.
 10. Whitaker, R. (1998), Managing context in enterprise knowledge processes, [w:] Klein D.A. (ed.), The Strategic Management of Intellectual Capital, Butterworth- Heinemann, Boston.
 11. [www 1] www.enova.pl/produkt/moduly/enova-produkcja/ (dostęp: styczeń 2014).
 12. [www 2] Manifest eksploracji procesów, www.win.tue.nl/ieeetfpm/lib/exe/fetch.php?media= shared:pmm-polish-v1.pdf (dostęp: styczeń 2014).
 13. [www 3] Pomerol J.-Ch., Brézillon P. (2001), About some relationship between knowledge and context, http://pdf.aminer.org/000/115/348/about_some_relationships _between_knowledge_and_context.pdf (dostęp: 2014).
 14. [www 4] www.sage.com.pl/srednie-i-duze-firmy/Sage_ERP_X3_Procesy_Graficzne.pdf (dostęp: styczeń 2014).
 15. [www 5] Słownik języka polskiego PWN, definicja kontekstu, sjp.pwn.pl/slownik/ 2473490/kontekst (dostęp: styczeń 2014).
 16. [www 6] SAP, help.sap.com (dostęp: styczeń 2014).
 17. [www 7] Wikipedia, definicja kontekstu, pl.wikipedia.org/wiki/Kontekst (dostęp: styczeń 2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-562X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu