BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Burnet-Wyrwa Wioletta (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Słaby Anna (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Organizacyjne uczenie się na przykładzie europejskich niskokosztowych linii lotniczych
Organizational Learning, from the Evidence base of European Low Cost Airlines
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 982-998, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje uczące się, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie kryzysowe, Tanie linie lotnicze, Studium przypadku
Learning organisations, Knowledge management, Crisis management, Low-cost carrier, Case study
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
Ryanair
Abstrakt
Artykuł prezentuje koncepcję organizacyjnego uczenia się w odniesieniu do niskokosztowych linii lotniczych. Przyjęto tezę, że organizacja realizująca strategię niskokosztową może także być pojmowana, jako organizacja ucząca się. Najważniejszą cechą, która wpisuje się w nurt badań organizacji uczących się w kontekście tanich linii lotniczych, jest ich zdolność do kreowania rzeczywistości i takich działań w dobie kryzysu, które przynoszą jej korzyści w perspektywie długookresowej. Kreowanie wartości w niskokosztowych liniach, odbywa się przez dogłębne analizy z wykorzystaniem podwójnej pętli uczenia się, w celu określenia rzeczywistych potrzeb klienta i zaproponowania mu taniego, pozbawionego wszelkich dodatków produktu. Analizę przeprowadzono w oparciu o studium przypadku firmy Ryanair - analiza źródeł wtórnych. (abstrakt oryginalny)

Article presents the application of learning organization idea to low cost airlines. The paper is based on thesis that companies with low cost strategy can be also presented as an organizations which learns. The major attribute, which puts low cost airlines in the organizational learning theory stream is their capability of creating a new reality in which they operate and certain actions taken during the crisis, to receive their long term growth. The target is achieved mainly by deep down study of clients' needs and expectations, in order to design and supply the low cost - core product without additional features. The case study is based on the evidence of Ryanair - secondary sources analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Marciszewska, E. (2010). Reakcje przedsiębiorstw sektora lotniczego na kryzys - procesy restrukturyzacyjne. W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowe w Warszawie nr 101. Studia i prace kolegium zarządzania i finansów (154-163). Warszawa: SGH.
 2. Garvin, D. A. (1998). Building a learning organization. Harvard Business Review on Knowledge Management, (47). Boston, MA: Harvard Business School.
 3. Łada, M., Kozarkiewicz, A. (2010). Zarządzanie wartością projektów. Instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu. Warszawa: C.H. Beck.
 4. Argyris, C., Schön, D.A. (1996), Organizational Learning II, Theory, Method, and Practice, Nowy Jork: Addison - Wesley Publishing Company.
 5. Argyris, C. (1998). Teaching smart people how to learn. Harvard Business Review on Knowledge Management, (81). Boston, MA: Harvard Business School.
 6. Romanowska, M. (2012). Odporność przedsiębiorstwa na kryzys. W: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr 118. Studia i prace kolegium zarządzania i finansów (7-15). Warszawa: SGH.
 7. Batorski, J. (2013). Instrumenty zarządzania kryzysowego w przedsiębiorstwie turystycznym. Perspektywa organizacyjnego uczenia się. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 8. Nogalski B., Macinkiewicz H. (2004). Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać. Warszawa: Difin.
 9. Gierszewska, G. (2002). Strategie kryzysowe w warunkach globalizacji. W: B. Kozyra, A. Zelek (red.) Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie (36-38). Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
 10. Zakrzewska-Bielawska, A. (2008). Zarządzanie w kryzysie. W: I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym (65-92). Warszawa: C.H. Beck.
 11. Senge, P. (1990). Piąta dyscyplina: teoria i praktyka organizacji uczących się. Kraków 2002: Oficyna Ekonomiczna.
 12. Argyris, C., Schön, D. A. (1978). Organizational learning: A theory of action perspective. Nowy Jork: Addison - Wesley Publishing Company.
 13. Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: how Japanese companies create the dynamics of innovation. New York: Oxford University Press, (284).
 14. Pedler, M., Burgoyne, J.G., Boydel T., (1996). The Learning Company: A strategy for sustainable development, 1996 Cambridge; McGraw-Hill.
 15. Caldwell R. (2005). Systemic Practice and Action Research, Leadership and Learning: A Critical Reexamination of Senge's Learning Organization. Springer, Nr 18/4.
 16. Huber, G.P. (1991), Organization Science, organizational Learning: Papers in Honor of (and by) James G. March nr 1 (2), Organizational Learning; The Contributing Process and the Literatures.
 17. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2010). Raport Inteligentne organizacje - zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników. Warszawa.
 18. Child, J. (2003). Organizational Learning. W: D.O. Foulkner, A. Cambell (red.), The Oxford Handbook of Strategy (443-471). Oxford: Oxford University Press.
 19. Kłak, M. (2010). Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie. Kielce: WSEiP.
 20. Pereducha K., Nawrocka E. (2006). Analiza strumieni zasileń w informacje i wiedzę w podmiotach gospodarki turystycznej (badania pilotażowe). W: M. Bednarczyk (red.), Przedsiębiorczość w gospodarce turystycznej opartej na wiedzy (215). Kraków: Fundacja dla UJ.
 21. Barczak, B. (2013). Wykorzystanie podejścia sieciowego w organizacji uczącej się. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 915, Kraków.
 22. Aggestam M. (2003). Re-thinking Knowledge Management: Managing Communication Models. W: W. Gasparski, J. Dąbrowski (red.), Creating Knowledge Based Economy (39). Warszawa: WSPiZ.
 23. Lewicka D. (2012). Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki. Warszawa 2010: Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
 24. Pijet-Migoń E. (2012), Zmiany rynku lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 25, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.
 25. Garvin, D. A. (2000). Learning in Action: A Guide to Putting the Learning Organization to Work. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 26. Nonaka, I., Johansson, J.K. (1985). Organizational Learning in Japanese Companies. W: R. Lamb and P. Shrivastava (red.), Advances in Strategic Management (3, 277-296). Greenwich, Connecticut: JAI Press.
 27. Olejniczak K., Rok J., Płoszaj A. (2012). Organizacyjne uczenie się i zarządzanie wiedzą - przegląd koncepcji. W: K. Olejniczak (red.), Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej (61-104). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 28. Sopińska, A. (2008). Wiedza - zasób strategiczny współczesnego przedsiębiorstwa. W: A. Herman, K. Poznańska (red.), Przedsiębiorstwo wobec wyzwań globalnych (Tom 2, (67-81)). Warszawa: SGH.
 29. Aggerstom, L. (2006). Learning organization or knowledge management - which came first, the chicken or the egg?. Information Technology and Control, 35(3A), 255-302.
 30. http://www.thejournal.ie/ryanair-passenger-safety-1033670-Aug2013/ (20.01.2015).
 31. http://www.businessinsider.com/ryanair-trying-to-improve-customer-service-2013-9 (14.01.2015).
 32. http://www.ihateryanair.org/ (12.01.2015).
 33. https://twitter.com/ryanair (12.01.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu