BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolański Robert (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Uwarunkowania wykorzystania faktoringu przez małe i średnie przedsiębiorstwa
Conditions for the Use of Factoring by Smes
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 158, s. 451-459, tab., bibliogr.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Faktoring, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Factoring, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule poruszono kwestię stopnia wykorzystania faktoringu przez MŚP, czynników wpływających na jego stosowanie, warunków współpracy MŚP z firmami faktoringowymi. Analiza pokazuje, że głównymi podmiotami korzystającymi z faktoringu są małe i średnie firmy, nadal jednak jest ich niewiele pomimo stałego wzrostu liczby faktorantów (w 2009 r. było to 5630 podmiotów). Rośnie również wartość wykupowanych wierzytelności w formie faktoringu. Przedsiębiorstwa korzystają głównie z faktoringu krajowego, w tym przeważa faktoring z regresem. MŚP rozpatrują faktoring głównie przez pryzmat jego oddziaływania na ich sytuację finansową. Głównym motywem rozpoczęcia korzystania z faktoringu, a także jego podstawową zaletą, jest szybka możliwość korzystania ze środków pieniężnych (kapitału obrotowego), główną zaś wadą są wysokie koszty.(abstrakt oryginalny)

The article presents the degree of use of factoring by SMEs, the factors affecting its use and the conditions of co-operation of SMEs with factoring companies. The analysis shows that the main enterprises which use factoring are small and medium companies, but still there are few among them, despite the steady increase in the number of factorers (in 2009 it was 5.630 units). There is also the growth of the level of sold receivables in the form of factoring. Companies mainly use domestic factoring, especially recourse factoring. SMEs look at factoring from the angle of its impact on their financial situation. The main motive for starting the use of factoring, as well as its primary good point, is quick availability of cash (working capital), while the major disadvantage are high costs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarecki J., Faktoring jako instrument finansowania działalności, MSP, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  2. Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2006 roku, GUS, Warszawa 2007.
  3. Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.
  4. Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2008 roku, GUS, Warszawa 2009.
  5. Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w 2009 roku, GUS, Warszawa 2010.
  6. Podedworna-Tarnowska D., Faktoring w Polsce szanse i zagrożenia rozwoju, SGH, Warszawa 2007.
  7. Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach od 2002 do 2008, NBP, Warszawa 2003-2009.
  8. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2008 - prezentacja, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu