BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kryk Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola ekorozwoju w polityce ekologicznej i ekonomicznej państwa
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Systemy gospodarcze i ich ewolucja, 1999, s. 193-206
Słowa kluczowe
Ekonomia, Gospodarka rynkowa, System gospodarczy, Ochrona środowiska, Ekorozwój
Economics, Market economy, Economic system, Environmental protection, Eco-development
Abstrakt
Rozpoczęcie w 1989 roku przemian gospodarczo-politycznych w Polsce, mających na celu stworzenie systemu gospodarki rynkowej (a zgodnie z zapisem w Konstytucji z 1997 roku - społecznej gospodarki rynkowej) wykazało, jak wiele pracy i wyrzeczeń czeka nasze społeczeństwo na tej drodze. Nie ma chyba takiej dziedziny życia społeczno-gospodarczego, w której nie trzeba by dokonać gruntownych zmian, modyfikacji czy też udoskonaleń. Jedną z takich dziedzin jest ochrona środowiska naturalnego i polityka państwa w tym zakresie. Ze względu na istotną rolę środowiska naturalnego w procesie wzrostu gospodarczego oraz rolę polityki ekologicznej w systemie polityki ekonomicznej państwa, a także związek tej ostatniej z systemem gospodarczym, przedstawiono w opracowaniu: 1) pojęcie polityki ekologicznej oraz ekorozwoju będącego jej podstawą, 2) związki zachodzące pomiędzy polityką ekologiczną, ekonomiczną i społeczną państwa, 3) narzędzia i warunki realizacji polityki ekologicznej opartej na ekorozwoju, 4) kierunki modyfikacji polskiej polityki ekologicznej. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Poskrobko B.: Ekorozwój jako podstawa aplikacyjnych założeń polityki ekologicznej. W: Górka K., Poskrobko B., Radecki W.: Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne. Warszawa 1995.
  2. Prandecka B.: Przedmiot zainteresowań i badań polityki ekologicznej. Studia Ekologiczne INE PAN. Warszawa 1984.
  3. Poskrobko B.: Kształtowanie polityki ekorozwoju. W: Sterowanie ekorozwojem. T. 2, Zarządzanie w warunkach ekorozwoju. Red. B. Poskrobko. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
  4. Górka K.: Polityka ekorozwoju w programach rozwoju gospodarczego. W: Sterowanie ekorozwojem. T. 2, Zarządzanie w warunkach ekorozwoju. Red. B. Poskrobko. Wydaw. Politechniki Białostockiej, Białystok 1998.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu