BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czetwertyński Sławomir (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Społeczno-ekonomiczne motywy produkcji partnerskiej w Internecie
Socio-Economic Motives of Peer Production
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, nr 168, t. 1, s. 47-57, rys., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Ekonomia
Słowa kluczowe
Produkcja partnerska, Internet, Produkt wirtualny
Partnership production, Internet, Virtual product
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę określenia przyczyn samoorganizacji procesu produkcji partnerskiej w Internecie. Zajęto się weryfikacją hipotezy odnoszącej się do dążenia uczestników produkcji partnerskiej do osiągnięcia zdrowia psychospołecznego. Uznano, że forma ta pozwala na jego osiągnięcie, dzięki specyfice uwarunkowań ekonomicznych i społecznych związanych z produktem wytwarzanym zgodnie z modelem partnerskim. W rozważaniach przeprowadzonych w artykule wykorzystano teorie: kosztów transakcyjnych, pracy według W.S. Jevonsa oraz motywacji według A.H. Maslowa. (abstrakt oryginalny)

This article is aimed at establishing causes of self-organization of peer production process specific to Internet. The main goal of the paper is verification of hypotheses relating to peer production participants strive to achieve psychosocial health. It was considered that this form allows to achieve it, because of specificity economic and social aspects determinants product produced in partnership model. The considerations carried out in the article use the theories of: transaction costs, work by W.S. Jevons and motivation by A.H. Maslow. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg D., Fischer S., Dornbusch r., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007.
 2. Benkler Y., Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 3. Benkler Y., Coase's penguin, or Linux and the nature of the firm, "Yale Law Journal" 2002, vol. 112, no. 3, s. 369-446.
 4. Benkler Y., Nissenbaum H., Commons-based peer production and virtue, "The Journal of Political Philosophy" 2006, vol. 14, no. 4, s. 394-419.
 5. Blaug M., Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 6. Coase R.H., The nature of the firm, "Economica" 1937, vol. 4, no. 16, s. 386-405.
 7. Czetwertyński S., The influence of non-transactional products on the income structure of enterprises in the Web economy, [w:] Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, red. C.F. Hales, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2008, s. 351-361.
 8. Gleick J., Szybciej, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 9. Hardin G., The tragedy of the commons, "Science" 1968, vol. 162, no. 3859, s. 1243-1248.
 10. Jevons W.S., The Theory of Political Economy, MacMillan, London-New York 1888.
 11. Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturowa, PWN, Warszawa 1982.
 12. Lange O., Ekonomia polityczna (Tom I i II), PWN, Warszawa 1978.
 13. Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001.
 14. Maslow A.H., A theory of human motivation, "Psychological Review" 1943, vol. 50, s. 370-396.
 15. Netcraft Ltd., Web Server Survey, 2011, http://news.netcraft.com/archives/2011/02/15/february-2011- web-server-survey.html#more-3869, 20.02.2011.
 16. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 17. Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, t. 1, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 18. Sennett r., Kultura nowego kapitalizmu, MUSA, Warszawa 2010.
 19. Shapiro C., Varian H.R., Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Helion, Gliwice 2007.
 20. Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 21. Wikimedia Foundation, hasło: Wikipedia: Wikipedians, 2011, http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia: -Wikipedians, 25.02.2011.
 22. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu