BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Królikowski Zenon (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Cechy rozpraw promocyjnych - wybrane problemy
The Characteristic of Promotive Papers - the Selected Problems
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 107-114, bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Wiedza, Prace naukowo-badawcze
Higher education, Knowledge, Scientific-research work
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest ukazanie składników tekstów prac promocyjnych w kontekście mniej lub bardziej formalnych wymagań instytucji naukowych oraz zastosowanych zabiegów metodycznych. Słowo "promować" ma swoje źródło w łacińskim promoveo oznaczającym dosłownie 'posuwam naprzód'. Promować to nadawać stopień naukowy, wojskowy, zawodowy, a także potwierdzać prawo ucznia do podejmowania nauki w klasie bezpośrednio wyższej (pomijamy tu marketingowe znaczenie pojęć "promocja" i "promować"). Promocja jest efektem pozytywnej oceny określonego wysiłku intelektualnego. (fragment tekstu)

The article presents the structure of scientific text. It shows the most often with audits the appearing units of reporting. They are them: the subject, reason of chois of subject, aim - the investigative hypotheses', results of audits and discussion as well as conclusions and literature. Papers graduate's she as promotive dissertation should also exhibit converted summand. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blaug M. 2000. Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa, PWN, 15.
  2. Pytkowski W. 1985. Organizacja badań i ocena prac naukowych. Warszawa, PWN, 267.
  3. Stachak S. 2006. Podstawy metodologii nauk ekonomicznych. Warszawa, Książka i Wiedza, 52-54, 77, 287.
  4. Słownik języka polskiego, t. III. 1981. Red. M. Szymczak. Warszawa, PWN, 110.
  5. Słownik wyrazów obcych. 1978. Red. J. Tokarski. Warszawa, PWN, 166, 605.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu